انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران- تماس با انجمن
راه های تماس با انجمن روانشناسی بالینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/12/4 | 
آدرس پستی:
تهران - بزرگراه چمران - میدان شهید شهریاری - دانشگاه شهید بهشتی - پژوهشکده علوم شناختی و مغز - دفتر انجمن روانشناسی بالینی ایران
کد پستی: 1983963113

تلفن: 22431617 (خانم جنتی)
نمابر: 22431989
پست الکترونیک: info@irancpa.com
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران:
http://irancpa.com/find.php?item=1.84.519.fa
برگشت به اصل مطلب