انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران- مقالات انگلیسی
The role of metacognitive listening strategies awareness and podcast-use readiness in using podcasting for learning English as a foreign language

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۴ | 
The role of metacognitive listening strategies awareness and podcast-use readiness
in using podcasting for learning English as a foreign language
Mehrak Rahimi ⇑, Maral Katal
دریافت
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران:
http://irancpa.com/find.php?item=1.73.512.fa
برگشت به اصل مطلب