انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران- مقالات انگلیسی
The relationships between monitoring, regulation and performance

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۴ | 
The relationships between monitoring, regulation and performance
Asher Koriat
دریافت
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران:
http://irancpa.com/find.php?item=1.73.509.fa
برگشت به اصل مطلب