انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران- مقالات فارسی
Metacognition, affect regulation and symptom expression: A transdiagnostic perspective

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۴ | 
Metacognition, affect regulation and symptom expression:
A transdiagnostic perspective
Andrew Gumley ⁎
Academic Unit of Mental Health and Well-being, Institute of Health and Well-being, University of Glasgow, Academic Centre, Gartnavel Royal Hospital, Glasgow, G12 0XH, UK
دریافت
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران:
http://irancpa.com/find.php?item=1.72.514.fa
برگشت به اصل مطلب