انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران- مقالات فارسی
بررسی میزان شیوع عقب ماندگی ذهنی و عوامل موثر در کودکان و نوجوانان منطقه ساوجبلاغ

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۴ | 
نویسنده: غرایی بنفشه,مجدتیموری میرمحمدولی

هدف: پژوهش حاضر به بررسی میزان شیوع عقب ماندگی ذهنی در کودکان و نوجوانان منطقه ساوجبلاغ و همچنین بررسی علل احتمالی آن در این منطقه پرداخته است. 
روش: بدین منظور پژوهش یاد شده در دو مرحله اجرا گردید. نخست با روش نمونه گیری خوشه ای 1229 کودک و نوجوان دختر و پسر با دامنه سنی 5 تا 18 سال از مناطق شهری و روستایی منطقه ساوجبلاغ انتخاب گردیده و سپس با استفاده از ماتریسهای پیشرونده ریون و مصاحبه روانپزشکی به منظور بررسی میزان شیوع عقب ماندگی ذهنی در این منطقه این افراد مورد ارزیابی قرار گرفتند. در مرحله دوم با استفاده از پرسشنامه بررسی علل عقب ماندگی ذهنی، آزمایش ادرار و خون علل احتمالی این اختلال در 55 کودک و نوجوان با تشخیص عقب ماندگی ذهنی در مرحله اول مورد بررسی قرار گرفت. 
یافته ها: میزان شیوع این اختلال در منطقه 4/4 درصد بود که بسیار بیشتر از گزارش پژوهش های موجود در ایران و کشورهای دیگر میباشد. از میان کلیه عوامل بررسی شده میزان اختلال فنیل کتونوریا 6/3% در نمونه مورد بررسی بوده است که بسیار بیشتر از گزارش های جهانی بوده و بررسی های گسترده تری را در این زمینه طلب می کند. همچنین بیش از همه می توان به ازدواج های فامیلی، زایمانهای زیاد با فواصل کم به عنوان عوامل زمینه ساز این اختلال اشاره نمود. بر اساس یافته های جانبی این پژوهش میزان یرقان پس از تولد در این گروه از کودکان زیاد گزارش شده است که این مساله نیز نیاز به بررسی های همه جانبه تری دارد. 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران:
http://irancpa.com/find.php?item=1.72.485.fa
برگشت به اصل مطلب