انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران- اطلاعات ثبت نام
اطلاعات مربوط به ثبت نام

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۸ | 
عضویت در انجمن به طرق زیر می‌‌باشد :
عضویت پیوسته : هیات موسس انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های روانشناسی بالینی، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، روانشناسی سلامت، نوروسایکولوژی، روانشناسی قانونی، روانشناسی خانواده درمانی و روانشناسی جامعه نگر باشند می‌توانند طبق ضوابط مذکور در این اساسنامه به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
تبصره : اعضای پیوسته انجمن بایستی شرایط هیات موسس و هیات مدیره مذکور در ماده 7 آئین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون را دارا باشند.
عضویت وابسته : افرادی که حائز شرایط زیر باشند می‌توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند:
الف – کلیه افراد دارای درجه لیسانس با گرایش روانشناسی بالینی
ب - کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته های روانشناسی بالینی، روانشناسی کودک و نوجوان، روانشناسی سلامت، نوروسایکولوژی، روانشناسی قانونی، روانشناسی خانواده درمانی و روانشناسی جامعه نگر.
عضویت افتخاری : شخصیت‌های ایرانی و خارجی که مقام علمی، فرهنگی و اجتماعی آنان حائز اهمیت خاص باشد و یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک‌های موثر و ارزنده‌ای نموده باشند می‌توانند پس از تایید هیات مدیره به عضویت افتخاری پذیرفتــه شوند.
 
عضویت در انجمن در یکی از موارد زیر خاتمه می‌‌یابد : 
 -استعفای کتبی عضو
- عدم پرداخت حق عضویت سالانه در مهلتی که هیات‌ مدیره تعیین می‌نماید.
- زوال یکی از شرایط عضویت و نیز محکومیت قطعی در هیات‌های بدوی و عالی انتظامی سازمان نظام‌پزشکی و یا سامان نظام روانشناسی و مشاوره به محرومیت موقت یا دائم از اشتغال به حرف پزشکی و روانشناسی.
تبصره 1ـ مدت تعلیق عضویت معادل مدت محرومیت از اشتغال به حرف پزشکی است.
تبصره 2- تصمیم نهایی راجع به عدم پذیرش و نیز خاتمه عضویت پس از اطلاع و تائید هیات نظارت بر عملکرد انجمن بر اساس موضوع بند 7 ماده 3 آیین‌نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون ، با هیات‌مدیره خواهد بود.
 


حق عضویت سالانه:
افراد با درجه کارشناسی و کارشناسی ارشد: 400/000 ریال
افراد با درجه دکتری: 500/000 ریال

شماره حساب جهت واریز وجه:
بانک سامان شعبه فاطمی  1- 8108101304060 

شماره شبا حساب بانک سامان شعبه فاطمی           IR130560081081001304060001 
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران:
http://irancpa.com/find.php?item=1.68.534.fa
برگشت به اصل مطلب