انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران- رویدادها و اخبار
کارگاه درمان شکست عاطفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/9/18 | 
برای مشاهده جزئیات کارگاه درمان شکست عاطفی روی تصویر کلیک نمایید.


شماره شبا حساب بانک سامان شعبه فاطمی           IR130560081081001304060001 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران:
http://irancpa.com/find.php?item=1.60.532.fa
برگشت به اصل مطلب