انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران- رویدادها و اخبار
اطلاعیه کارگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/4/3 | 
کلیه افرادی که برای کارگاه آموزشی مصاحبه بالینی ساختار یافته بر اساس DSM-5 ثبت نام کرده اند برای قطعی شدن ثبت نام تا روز سه شنبه مورخ 5 تیرماه با دفتر انجمن به شماره 22431617 تماس حاصل نمایید.
 


 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران:
http://irancpa.com/find.php?item=1.60.530.fa
برگشت به اصل مطلب