انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران- اهداف و برنامه‌ها
اهداف و برنامه‌ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۳ | 

- برنامه‏ ریزی در راستای ‏حفظ، ارتقاء ‏و حمایت‏ ازحقوق ‏اجتماعی، قانونی و موقعیت علمی - حرفه‏ ای روانشناسان بالینی. 

- تلاش در راستای ارتقاء آگاهی عموم در زمینه حرفه روانشناسی بالینی.

- ارائه پیشنهاد و راهکار در زمینه برنامه‏ های مدون بازآموزی در روانشناسی بالینی بصورت دوره‏ های کوتاه مدت، سمینار و کنگره منطقه‏ ای و بین‏ الملل. 

- هماهنگی‏ وحمایت ‏از پژوهشهای‏ بنیادی .

- کاربردی‏ در زمینه ‏‏روانشناسی‏ بالینی ‏ازجمله ‏بهداشت ‏روانی، درمان، ابزارهای تشخیصی ـ درمانی. 

- برنامه‏ ریزی در راستای ارتقاء سطح بهداشت روانی جامعه و ارائه خدمات مطلوب در زمینه روانشناسی بالینی.

- تلاش در جهت ارائه راهکار در راستای توسعه حمایت های بیمه ‏ای به خدمات روانشناسی بالینی.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران:
http://irancpa.com/find.php?item=1.57.12.fa
برگشت به اصل مطلب