انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران- مقدمه
معرفی انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۳ | 
اندیشه تأسیس انجمن علمی ـ صنفی روانشناسی بالینی ایران از حدود سال 1376 توسط گروهی از روانشناسان بالینی مطرح شد. در تاریخ 3/10/80 موضوع تشکیل انجمن روانشناسی بالینی ایران در پنجاه و سومین جلسه کمیسیونهای انجمنهای علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب نهایی رسید. اولین انتخابات هیأت مدیره و بازرس انجمن در تاریخ 6/3/81 برگزار شد و پروانه فعالیت انجمن‏ درتاریخ 17/4/81 توسط کمیسیون فوق الذکر صادر گردید. 

اهداف
- برنامه‏ ریزی درراستای‏ حفظ، ارتقاء ‏و حمایت‏ ازحقوق ‏اجتماعی، قانونی و موقعیت علمی - حرفه‏ ای روانشناسان بالینی. 
- تلاش در راستای ارتقاء آگاهی عموم در زمینه حرفه روانشناسی بالینی . 
- ارائه پیشنهاد و راهکار در زمینه برنامه‏ های مدون بازآموزی در روانشناسی بالینی بصورت دوره‏ های کوتاه مدت، سمینار و کنگره منطقه‏ ای و بین‏ الملل. 
- هماهنگی‏ وحمایت ‏از پژوهشهای‏ بنیادی 
- کاربردی‏ در زمینه ‏‏روانشناسی‏ بالینی ‏ازجمله ‏بهداشت ‏روانی، درمان، ابزارهای تشخیصی ـ درمانی. 
- برنامه‏ ریزی در راستای ارتقاء سطح بهداشت روانی جامعه و ارائه خدمات مطلوب در زمینه روانشناسی بالینی.
- تلاش در جهت ارائه راهکار در راستای توسعه حمایت های بیمه ‏ای به خدمات روانشناسی بالینی.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران:
http://irancpa.com/find.php?item=1.56.11.fa
برگشت به اصل مطلب