انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران- درمان
کمیته درمان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۵ | 
اهداف و برنامه های کمیته درمان 
- تدوین آئین‏نامه داخلی کمیته درمان 
- تشکیل کمیته های فرعی برای انواع درمان های روانشناختی در جهت ارتقای نظری و عملی این درمان ها در کشور 
- طراحی و برنامه ریزی دوره های بازآموزی در زمینه درمان های روانشناختی با مشارکت کمیته آموزش 
- بررسی محتوای آموزشی دوره های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی روان شناسی بالینی در زمینه درمان های روانشناختی و ارائه پیشنهادات اصلاحی 
- هماهنگی با رسانه های جمعی در مورد معرفی مداخلات روانشناختی با همکاری کمیته روابط عمومی و بین الملل 
- تلاش در جهت قرارگرفتن خدمات روانشناسی بالینی تحت پوشش خدمات بیمه ای با همکاری کمیته های اخلاق و معیار های حرفه ای و روابط عمومی و بین الملل 
- همکاری با سایر کمیته های دیگر انجمن در جهت ارتقاء سیاست ها و اهداف مصوب مجلس 

مسئول: آقای دکتر مسجدی
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران:
http://irancpa.com/find.php?item=1.111.523.fa
برگشت به اصل مطلب