انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران- پژوهش
کمیته پژوهش

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۵ | 
اهداف و برنامه های کمیته پژوهش 
- تدوین آئین‏نامه داخلی کمیته پژوهش 
- هماهنگی با نهادها و سازمانهای دولتی و خصوصی جهت حمایت مالی از پرژوه‏های تحقیقاتی در زمینه روانشناسی بالینی 
- حمایت علمی از پرژوه‏های تحقیقاتی کشوری و منطقه‏ای در زمینه روانشناسی بالینی 
- تلاش در جهت انتشار مجله و خبرنامه تخصصی روانشناسی بالینی 
- حمایت علمی از انتشار کتب، مجلات و تحقیقات انجام شده در زمینه روانشناسی بالینی 
- فعالیت در برگزاری سمینارهای علمی- پژوهشی در زمینه روانشناسی بالینی 
- هماهنگی با کمیته آموزش جهت برگزاری دوره‏های آموزشی، روش‏تحقیق وآمار و آشنایی با نرم افزارهای رایانه ای مرتبط 
- تلاش در راستای تشکیل مراکزی جهت مشاوره و ارائه راهکار به علاقمندان به پژوهش در زمینه روانشناسی بالینی 
- برنامه ریزی در جهت تشکیل پایگاه اطلاعاتی در مورد پژوهشهای انجام شده در زمینه روانشناسی بالینی 
- ارائه طرحهای تحقیقاتی در زمینه‏های مرتبط با روانشناسی بالینی 
- مشارکت، اجرا یا واگذاری طرحهای پژوهشی در زمینه روانشناسی بالینی 
- همکاری با سایر کمیته‏های دیگر انجمن در جهت ارتقاء سیاستها و اهداف مصوب انجمن 

مسئول: خانم پروانه محمدخانی
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران:
http://irancpa.com/find.php?item=1.109.521.fa
برگشت به اصل مطلب