انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران- آموزش
کمیته آموزش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۵ | 
اهداف و برنامه های کمیته آموزش 
- تدوین آئین‏نامه داخلی کمیته آموزش 
- طراحی، تدوین و اجرای دوره‏های بازآموزی 
- برگزاری کارگاه آموزشی برای روانشناسان بالینی 
- ارائه پیشنهادهای تخصصی در مورد سرفصل دروس کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای روانشناسی بالینی به مسؤولین و مراجع ذیربط 
- ارائه پیشنهادهای تخصصی و مشورتی در مورد گسترش دوره‏های مختلف روانشناسی بالینی به ویژه در سطوح کارشناسی ارشد و دکتری 
- ارائه پیشنهادهای تخصصی در مورد نحوه آموزش دروس روانشناسی بالینی به ویژه دروس مربوط به تشخیص و روان درمانی 
- تلاش در جهت مشارکت در طراحی و تدوین سرفصل دروس روانشناسی بالینی در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری 
- ارائه پیشنهاد در مورد منابع درسی و آموزشی 
- تهیه گواهی نامه علمی برای دوره‏های آموزشی 
- تلاش در جهت تعیین جایگاهی رسمی برای فعالیت های آموزشی( امتیاز بازآموزی) 
- همکاری با سایر کمیته‏های دیگر انجمن در جهت ارتقاء سیاستها و اهداف مصوب انجمن 

مسئول: خانم دکتر پروانه محمدخانی
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران:
http://irancpa.com/find.php?item=1.108.520.fa
برگشت به اصل مطلب