انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران- اخلاق و معیارهای حرفه ای
کمیته اخلاق و معیارهای حرفه ای

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۵ | 
اهداف و برنامه های کمیته سنجش و اندازه گیری 
- تدوین آئین‏نامه داخلی کمیته سنجش و اندازه‏گیری 
- حمایت علمی در زمینه هنجاریابی و ساخت آزمونهای روانشناسی بالینی و نوروسایکولوژی 
- تدوین و پیشنهاد اصول و معیارهای استفاده حرفه‏ای از آزمونهای در روانشناسی بالینی با همکاری کمیته اخلاق و معیارهای حرفه‏ای 
- فعالیت در راستای معرفی آزمونها روانی در حیطه بالینی و نوروسایکولوژی از طریق تدوین کتاب، کتابچه، برگزاری کارگاه های آموزشی و سمینار با همکاری کمیته آموزش و پژوهش 
- همکاری با سایرکمیته های دیگر انجمن در جهت ارتقاء سیاستها و اهداف مصوب انجمن 

نام مسئول: خانم دکتر پروانه محمدخانی
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران:
http://irancpa.com/find.php?item=1.107.524.fa
برگشت به اصل مطلب