[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: صفحه اصلي درباره انجمن اخبار و رویدادها جستجو ثبت نام ارسال پیام ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
آشنایی با پایگاه::
رویدادها و اخبار ::
خبرنامه انجمن::
عضویت در پایگاه::
مقالات::
کمیته‌های تخصصی::
نشریات::
پیوندها::
گالری تصاویر::
تماس با انجمن::
پست الکترونیک::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
فرم ثبت نام اعضای حقیقی
..
:: Metacognition, affect regulation and symptom expression: A transdiagnostic perspective ::
 | تاریخ ارسال: 1396/12/4 | 
Metacognition, affect regulation and symptom expression:
A transdiagnostic perspective
Andrew Gumley ⁎
Academic Unit of Mental Health and Well-being, Institute of Health and Well-being, University of Glasgow, Academic Centre, Gartnavel Royal Hospital, Glasgow, G12 0XH, UK
دریافت
دفعات مشاهده: 4882 بار   |   دفعات چاپ: 380 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
:: اثربخشی درمان شناختی – رفتاری گروهی و مواجهه‌درمانی بر میزان سوگیری تعبیر و ترس از ارزیابی منفی در اختلال اضطراب اجتماعی ::
 | تاریخ ارسال: 1396/12/4 | 
نویسنده: دکتر حسین داداش‌زاده ، دکتر رخساره یزداندوست ، دکتر بنفشه غرایی ، دکتر علی اصغر اصغرنژاد فرید

هدف: هدف این پژوهش مقایسه اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری گروهی و مواجهه‌درمانی در کاهش میزان سوگیری تعبیر و ترس از ارزیابی منفی در اختلال اضطراب اجتماعی ‌بود. روش: در چارچوب یک طرح تجربی پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه، آزمودنی‌های پژوهش (24 نفر دانشجوی دوره کارشناسی در رشته‌های بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران) که تشخیص اختلال اضطراب اجتماعی داشتند و به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده بودند، به تصادف در سه گروه هشت نفری (درمان شناختی- رفتاری گروهی، مواجهه‌درمانی و گروه گواه فهرست انتظار) جایگزین شدند. درمان شناختی- رفتاری گروهی و مواجهه درمانی به مدت 12 جلسه و بر پایه دستنامه راهنمای استاندارد برای آزمودنی‌ها اجرا شد و گروه گواه فهرست انتظار هیچ گونه درمانی دریافت نکردند. داده‌های پژوهش به کمک پرسش‌نامه‌ هراس اجتماعی ، فرم کوتاه پرسش‌نامه‌ ترس از ارزیابی منفی و فرم تجدید‌نظر شده‌ پرسش‌نامه تعبیر، گرد‌آوری شدند. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس یک‌طرفه بهره گرفته شد. یافته‌ها: درمان شناختی- رفتاری گروهی در مقایسه با مواجهه‌درمانی (01/0p<) و نیز در مقایسه با گروه گواه (001/0p<) به‌طور معنی‌داری سوگیری تعبیر را در افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی کاهش داد. هم‌چنین مواجهه‌درمانی به‌تنهایی تأثیر معنی‌داری بر کاهش سوگیری تعبیر در اختلال اضطراب اجتماعی و تفاوت معنی‌داری با گروه گواه نداشت. از سوی دیگریافته‌ها نشان دادند که درمان شناختی- رفتاری گروهی و مواجهه درمانی در مقایسه با گروه گواه به‌طور معنی‌داری کاهش ترس از ارزیابی منفی در اختلال اضطراب اجتماعی را در پی داشته است (به ترتیب 001/0p< و 01/0p<)، اما تفاوت معنی‌داری بین این دو روش درمانی دیده نشد. نتیجه‌گیری: درمان شناختی- رفتاری گروهی استاندارد و مواجهه‌درمانی، هردو کاهش میزان ترس از ارزیابی منفی در اختلال اضطراب اجتماعی را در پی دارد. درمان شناختی- رفتاری گروهی میزان سوگیری تعبیر را نیز در این اختلال کاهش می‌دهد در حالی‌که مواجهه‌درمانی چنین اثری ندارد. 
دفعات مشاهده: 5418 بار   |   دفعات چاپ: 422 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
:: اثربخشی روان‌نمایشگری در بهبود مهارت‌های اجتماعی و کاهش اعتیاد به ‌اینترنت در دانشجویان دختر ::
 | تاریخ ارسال: 1396/12/4 | 
نویسنده: مریم کورکی ، دکتر فریبا یزدخواستی *، دکتر امرالله ابراهیمی ، دکتر حمیدرضا عریضی

چکیده مقاله: 
هدف: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی روان‌نمایشگری بر بهبود مهارت‌های اجتماعی و کاهش اعتیاد به ‌اینترنت در دانشجویان دختر معتاد به‌اینترنت در دانشگاه اصفهان انجام شده است. روش: در یک طرح نیمه آزمایشی، 36 دانشجوی دختر که به‌صورت دردسترس نمونه‌گیری شده بودند به تصادف در دو گروه آزمایش و گواه جای داده شدند. برای گروه آزمایش ده جلسه آموزش مهارت‌های اجتماعی با رویکرد روان‌نمایشگری اجرا شد. برای ارزیابی اعتیاد به‌اینترنت و مهارت‌های اجتماعی به ترتیب از مقیاس اعتیاد به‌اینترنت یانگ و پرسش‌نامه مهارت‌های اجتماعی بهره گرفته شد. تأثیر مداخله­ انجام‌شده به کمک پیش­آزمون، پس­آزمون و پی‌گیری یک‌ماهه ارزیابی شد. داده‌ها به کمک آزمون­های آماری ضریب همبستگی وآزمون تحلیل کوواریانس تحلیل شدند. یافته­ها: مهارت‌های اجتماعی گروه آزمایش نسبت به گروه گواه به‌طور معنی‌داری (001/0p<) افزایش و میانگین نمره‌های اعتیاد به ‌اینترنت گروه آزمایش نسبت به گروه گواه به طور معنی داری (001/0p<) کاهش یافت. نتیجه‌گیری­: تعامل‌های افراد درگروه‌های روان‌نمایشگری، مطرح‌کردن مسئله در گروه و دستیابی به راه حل نهایی توسط شخص از عوامل مؤثر در اثربخشی این مداخله است. هم‌چنین می‌توان رویکرد روان‌نمایشگری را مداخله‌ای مؤثر برای افزایش مهارت‌های اجتماعی برای معتادان به‌اینترنت دانست. 
دفعات مشاهده: 5272 بار   |   دفعات چاپ: 361 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
:: تاثیر استرس شغلی بر خشنودی شغلی و سلامت روان: اثر تعدیل کننده سرسختی و حمایت اجتماعی ::
 | تاریخ ارسال: 1396/12/4 | 
نویسنده: عاطف وحید محمدکاظم,رضایی منصور,ویسی مختار 

هدف: در این پژوهش اثر استرس شغلی بر خشنودی شغلی و سلامت روان، با توجه به اثرات تعدیل کننده متغیرهای سرسختی و حمایت اجتماعی در گروهی از کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی بررسی شده است. 
روش: 200 نفر از کارکنان بخشهای اطاق عمل در دو زیر گروه دارای حمایت اجتماعی بالا و حمایت اجتماعی پایین به کمک پرسشنامه شاخص عوامل تنش زای اطاق عمل، سیاهه رویدادهای زندگی، پرسشنامه شاخص توصیف شغل، پرسشنامه سلامت عمومی، پرسشنامه زمینه یابی دیدگاههای شخصی و پرسشنامه کیفیت روابط مورد بررسی قرار گرفتند. 
یافته ها: نتایج نشان دادند که بین استرس شغلی و خشنودی شغلی کارکنان رابطه معنی دار و منفی وجود دارد و رابطه بین استرس شغلی و سلامت روان معنی دار و منفی بود. همبستگی بین خشنودی شغلی و سلامت روان معنی دار و مثبت بود. این بررسی همچنین نشان داد که در شرایط پر استرس افراد دارای سرسختی بالا بیش از افراد دارای سرسختی پایین، ازخشنودی شغلی و سلامت روان برخوردارند. همچنین افراد دارای حمایت اجتماعی بالا بیش از افراد دارای حمایت اجتماعی پایین از خشنودی شغلی برخوردارند؛ اما از نظر سلامت روان تفاوتی میان آنها دیده نشد. این پژوهش نشان داد که حمایت اجتماعی و سرسختی با هم تعامل مثبت و معنی داری دارند و مردان بیش از زنان سرسختی از خود نشان می دهند. 
دفعات مشاهده: 5357 بار   |   دفعات چاپ: 355 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
:: بهداشت روان در ایران: دستاوردها و چالش‌ها ::
 | تاریخ ارسال: 1396/12/4 | 
نویسنده: عاطف وحید محمدکاظم 

هر چند بررسی جامع برنامه های بهداشت روان با توجه به اهمیت، پیچیدگی و گستردگی آن ها در یک مقاله امکان پذیر نیست، اما مروری کوتاه بر این برنامه ها می تواند تا اندازه ای در جهت تبیین پیشرفت ها و دستاوردها و مشخص نمودن نیازها و چالش ها مثمرثمر باشد. از این رو، هدف این مقاله مروری کوتاه بر تاریخچه بهداشت روان در ایران بوده و تلاش شده که سیر تغییر و تحولات، پیشرفت ها، دستاوردها، نیازها، و چالش های موجود مورد بررسی قرار بگیرند. نگاهی به تاریخچه بهداشت روان در ایران نشان می دهد که در 50 سال اخیر پیشرفت های چشم گیری در زمینه بهداشت روان در کشور حاصل شده است که مهم ترین آن ها طرح ادغام بهداشت روان در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه باشد. موفقیت های به دست آمده در این زمینه موجب شده که در سال های اخیر، برنامه ادغام بهداشت روان در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه در ایران به عنوان الگویی برای سایر کشورهای منطقه پذیرفته شود. علاوه بر این، در زمینه های دیگر، از جمله بهداشت روان کودکان و نوجوانان، پیش گیری از خودکشی، درمان اعتیاد، و بهداشت روان در بلایای طبیعی نیز پیشرفت های قابل ملاحظه ای حاصل شده است. اما علی رغم این پیشرفت ها و دستاوردهای مهم، نواقص، کمبودها و نیازهای بسیاری وجود دارند که در جهت بر طرف نمودن آن ها، تلاش های جدی و مستمر، عزم ملی و مشارکت گسترده متخصصین و مردم، سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی ضروری خواهد بود. علاوه بر این، با توجه به گستردگی و پیچیدگی مسئله بهداشت روان، تقویت ساختار تشکیلاتی سیستم بهداشت روان و حمایت از آن و تلاش در جهت ارتقای کمی و کیفی تحقیقات و پژوهش های علمی و ارزیابی های میدانی ضروری می باشد. 
دفعات مشاهده: 5328 بار   |   دفعات چاپ: 351 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
:: بررسی همبودی اختلال های خلقی و اضطرابی در معتادان جویای درمان و افراد بهنجار ::
 | تاریخ ارسال: 1396/12/4 | 

نویسنده: پرویزی فرد علی اکبر,بیرشک بهروز,عاطف وحید محمدکاظم,شاکر جلال 

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی همبودی مرضی اختلالهای خلقی و اضطرابی در معتادان بستری و مقایسه آن با افراد بهنجار بود. 
روش: در این پژوهش، 50 نفر معتاد بستری در یک مرکز درمانی غرب کشور با 50 نفر آزمودنی بهنجار که از نظر برخی ویژگیهای جمعیت شناختی با یکدیگر همتا شده بودند مورد مصاحبه و ارزیابی تشخیصی قرار گرفتند. ارزیابی و تشخیص همبودی اختلالهای خلقی و اضطرابی در معتادان خود معرف دست کم دو هفته پس از بستری شدن بیمار و فروکش کردن علایم دوره ترک و در پایان دوره سمزدایی با به کارگیری ابزارهای BDI و STAL-Y به عنوان ابزار غربالگری و نیز فهرست وارسی نشانهها بر پایه معیارهای تشخیصی DSM-IV و قضاوت بالینی روانپزشک انجام گرفت. 
یافته ها: نتایج نشان داد که 3/72% معتادان مورد بررسی به ترتیب واجد ملاکهای تشخیصی اختلالهای خلقی واضطرابی (غیر از اختلال مصرف مواد) بودند. در میان اختلالهای خلقی و اضطرابی، افسردگی اساسی و اختلال اضطراب منتشر (به ترتیب 66% و 12%) شایع ترین اختلالها بودند. 
دفعات مشاهده: 5308 بار   |   دفعات چاپ: 350 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
:: بررسی میزان همسرآزاری در دانشجویان دانشگاه آزاد تنکابن، سال 1382 ::
 | تاریخ ارسال: 1396/12/4 | 
نویسنده: قهاری شهربانو ,عاطف وحید محمدکاظم,یوسفی حمی

سابقه و هدف: همسر آزاری به عنوان یک معضل بهداشت عمومی و روانی انواع گوناگونی از آزارهای صورت گرفته نسبت به همسر را در برمی گیرد. هدف از این تحقیق بررسی میزان فراوانی آن در دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی است. 
مواد و روشها: این پژوهشی توصیفی میزان فراوانی همسرآزاری را در 327 دانشجوی متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن (1382) مورد بررسی قرار می دهد. ابزار پژوهش پرسشنامه حاوی مشخصات فردی و سوالات مربوط به همسرآزاری بود. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون های آماری مجذور کا، آزمون t و ضریب همبستگی، انجام شد. 
یافته ها: نتایج نشان داد که 306 دانشجو (93.6 درصد) تجربه بدرفتاری داشتند که 91 درصد بدرفتاری عاطفی، 55 درصد بدرفتاری جسمانی و 42 درصد بدرفتاری و آزار جنسی از طرف همسر را ذکر کردند. از 93.6 درصد نمونه ای که بدرفتاری را گزارش کردند، 83.3 درصد زن و 16.7 درصد مرد بودند. مقایسه میانگین نمرات همسرآزاری زنان و مردان نشان داد که مردان بیشتر به همسرآزاری اقدام می کنند. بین همسرآزاری و مدت زمان ازدواج و بارداری زنان ارتباط معناداری وجود داشت بدرفتاری نسبت به همسر در زوج های جوان و معتاد به الکل و مواد بیشتر و نیز با افزایش سطح تحصیلات همسرآزاری کمتر گزارش شد. 
استنتاج: نتایج نشان می دهد که میزان فراوانی همسرآزاری در دانشجویان شایع می باشد. بنابراین اتخاذ راهبردهایی در راستای پیشگیری اولیه و ثانویه در این جهت از چند محور به ارتقای سلامت روانی جامعه کمک می کند. 
دفعات مشاهده: 5301 بار   |   دفعات چاپ: 343 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
:: بررسی آزمایشی مشکلات حافظه در مبتلایان به نوع وارسی اختلال وسواسی - اجباری ::
 | تاریخ ارسال: 1396/12/4 | 
نویسنده: محمودعلیلو مجید ,عاطف وحید محمدکاظم,بیان زاده سیداکبر,ملکوتی سیدکاظم 

هدف این پژوهش بررسی مشکلات حافظه ای افراد مبتلا به نوع وارسی اختلال وسواسی- اجباری از نظر حافظه ی رویدادی، سویمندی در حافظه و میزان اطمینان به حافظه است. 

مواد و روش کار: 60 نفر مبتلا به اختلال وسواسی - اجباری (30 وارسی کننده و 30 شستشو کننده) و 60 نفر به عنوان گروه گواه (30 نفر مبتلا به اختلال اضطراب منتشر و 30 نفر بهنجار) انتخاب شدند. گروه ها از نظر متغیرهای جمعیت شناختی با گروه وارسی کننده همتا شدند و از نظر نوع افکار و اعمال وسواسی- اجباری با استفاده از سیاهه ی وسواسی- اجباری مادزلی و مصاحبه ی تشخیصی بررسی شدند. حافظه ی آزمودنی ها به کمک دو فهرست از واژه ها (فهرست یادآوری و فهرست بازشناسی. اطمینان) که با بهره گیری رایانه ارایه می شد، بررسی گردید. 

یافته ها: این بررسی نشان داد که گروه ها از نظر میزان یادآوری با یکدیگر تفاوتی ندارند. همچنین وارسی کننده ها، شستشو کننده ها و مضطرب ها نسبت به یادآوری واژه های مرتبط با خطر و تهدید، سویمندی نشان دادند و افراد گروه وارسی کننده به صورت معنی دار اطمینان کمتری نسبت به حافظه ی خود نشان دادند. تلویحات نظری و عملی یافته ها مورد بررسی قرار گرفت. 

نتیجه گیری: مشکلات حافظه ی بیماران وارسی کننده در چهارچوب نظریه های روانشناختی به ویژه دیدگاه شناختی- رفتاری تبیین پذیر است. 
دفعات مشاهده: 5277 بار   |   دفعات چاپ: 322 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
:: ارتباط ویژگی ‌های جمعیت‌ شناختی با میزان شیوع افسردگی در دانش‌ آموزان دبیرستانی ::
 | تاریخ ارسال: 1396/12/4 | 
نویسنده: منیرپور نادر ,یکه یزدان دوست رخساره,عاطف وحید محمدکاظم,دلاور علی,خوسفی هل

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط ویژگی های جمعیت شناختی (سن، جنس و وضعیت اقتصادی خانواده) با میزان شیوع افسردگی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان ری بود. بدین منظور 388 نفر (166 پسر و 222 دختر) به شیوه نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. دامنه سنی این دانش آموزان بین 14 تا 18 سال بود. داده های پژوهش با استفاده از پرسش نامه ویژگی های جمعیت شناختی و پرسش نامه افسردگی بک (Beck) جمع آوری شد و به کمک روش های آمار توصیفی، تحلیل واریانس، آزمون تعقیبی شفه (sheffe) و آزمون t تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که28.8 درصد دانش آموزان فاقد افسردگی، 27.2 درصد دچار افسردگی خفیف، 12.6 درصد افسردگی خفیف ـ متوسط، 19.5 درصد دارای افسردگی متوسط ـ شدید، 11.6 درصد نیز دچار افسردگی شدید هستند. دختران نسبت به پسران به طور معناداری از افسردگی بیش تری برخوردار بودند. تفاوت معناداری بین سنین مختلف از نظر میزان شدت افسردگی یافت نشد، اما در دختران دانش آموز، این تفاوت معنادار بود؛ یعنی دختران 17 و 18 ساله نسبت به دختران 15 ساله از افسردگی بیش تری برخوردار بودند. هم چنین میزان افسردگی در میان خانواده ها (به لحاظ سطوح مختلف اقتصادی آن ها) تفاوت معناداری وجود داشت؛ بدین معنا که دانش آموزان متعلق به خانواده های خیلی ضعیف، ضعیف و متوسط در مقایسه با دانش آموزان متعلق به خانواده های با سطوح خوب و خیلی خوب اقتصادی، از افسردگی بیش تری برخوردار بودند. و نتیجه این که میزان شیوع افسردگی در نوجوانان دانش آموز بسیار بالاست و ویژگی های جمعیت شناختی در این میزان نقش مهمی ایفا می کنند. 
دفعات مشاهده: 5320 بار   |   دفعات چاپ: 355 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
:: ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده و رویدادهای استرس زای زندگی با افسردگی ::
 | تاریخ ارسال: 1396/12/4 | 
نویسنده: بخشانی نورمحم ,بیرشک بهروز, عاطف وحید محم دکاظم, بوالهری جعفر

هدف: این پژوهش با هدف بررسی ارتباط رویدادهای منفی زندگی و سطح حمایت اجتماعی ادراک شده با شدت افسردگی در افراد افسرده و مقایسه آنها با افراد غیرافسرده انجام شده است. 
روش: آزمودنی های پژوهش را 153 نفر (91 بیمار افسرده و 62 نفر غیرافسرده) تشکیل داده اند که به کمک پرسشنامه های رفتارهای حمایت گرانه اجتماعی، فهرست رویدادهای زندگی و آزمون افسردگی یک مورد ارزیابی قرار گرفته اند. داده های پژوهش به کمک آزمون آماری t و ضریب همبستگی تحلیل شده اند. 
یافته ها: این بررسی نشان داد که بین رویدادهای منفی زندگی و افسردگی، همبستگی مثبت و بین حمایت اجتماعی استرس زای تجربه شده در دو گروه نشان داد که افراد افسرده رویدادهای منفی بیشتری را تجربه کرده اند. افزون برآن، میانگین حمایت اجتماعی ادراک شده نیز در افراد افسرده به طور معنی داری پایین تر از افراد غیرافسرده بوده است. 
نتیجه: به طور کلی نتایج پژوهش نشان دهنده تاثیر رویدادهای منفی زندگی در بروز یا تشدید افسردگی و نقش تعدیل کشنده حمایت اجتماعی در بروز یا تشدید آن است. 
دفعات مشاهده: 5326 بار   |   دفعات چاپ: 385 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
:: اثربخشی شناخت درمانی گروهی بر پایه تفکر نظاره ای (ذهن آگاهی) و فعال سازی طرح واره های معنوی در پیش گیری از عود مصرف مواد افیونی ::
 | تاریخ ارسال: 1396/12/4 | 
نویسنده: دباغی پرویز ,اصغرنژاد فرید علی اصغر,عاطف وحید محمد کاظم, بوالهری جعفر

هدف: بررسی اثربخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر تفکر نظاره ای (ذهن آگاهی) و فعال سازی طرح واره های معنوی در کاهش عود مصرف مواد افیونی هدف اصلی این پژوهش بود. 
روش: در یک طرح آزمایشی، 90 بیمار مرد با تشخیص وابستگی به مواد افیونی بر پایه معیارهای DSM-IV پس از دوره سم زدایی انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایشی و یک گروه گواه جای داده شدند. گروه های آزمایشی در طی 12 جلسه دو ساعته به صورت گروهی تحت درمان قرار گرفتند. آزمودنی ها به کمک مصاحبه ساختار یافته شاخص مصرف مواد افیونی (OTI) و پرسش نامه سلامت عمومی 28 سوالی (GHQ-28) و پرسش نامه اثر معنویت بر رفتار، پیش از آغاز درمان، جلسه دوازدهم وپایان مرحله پی گیری 4 ماهه پس از درمان گروهی ارزیابی شدند. گروه گواه بدون هیچ درمان گروهی تنها داروی نالترکسون دریافت کرد. داده ها به کمک روش آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری های تکراری و آزمون خی دو تحلیل شدند. 
یافته ها: نتایج نشان داد که هر دو روش شناخت درمانی مبتنی بر تفکر نظاره ای و فعال سازی طرح واره های معنوی و رفتاردرمانی شناختی در کاهش میزان عود (P<0.01)، افزایش اطاعت درمانی، مدت باقی ماندن در درمان (P<0.0001)، کاهش مصرف مواد افیونی، علایم جسمانی، اضطراب، بهبود کارکرد اجتماعی، وضعیت سلامتی و افزایش تاثیر معنویت بر رفتار از نالترکسون موثرتر است. روش شناخت درمانی بر پایه تفکر نظاره ای و فعال سازی طرح واره های معنوی از نظر کاهش میزان عود، افزایش میزان اطاعت درمانی، کارکرد اجتماعی، کاهش مصرف مواد و بهبود سلامتی و معنویت از رفتاردرمانی شناختی موثرتر بود (P<0.01). 
نتیجه گیری: به نظر می رسد به کارگیری شناخت درمانی مبتنی بر تفکر نظاره ای (ذهن آگاهی) و فعال سازی طرح واره های معنوی به شکل چشم گیری اثربخشی درمان دارویی و رفتاردرمانی شناختی را در پیش گیری از عود مواد افیونی افزایش می دهد. 
دفعات مشاهده: 4631 بار   |   دفعات چاپ: 330 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
:: وضعیت هویتی نوجوانان تهرانی ::
 | تاریخ ارسال: 1396/12/4 | 
نویسنده: غرایی بنفشه ,عاطف وحید محمدکاظم,دژکام محمود,محمدیان مهرداد

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت هویت ایدئولوژیکی و میان فردی نوجوانان دختر و پسر تهرانی و هم چنین مقایسه ی وضعیت و سبک های هویتی آنان بود. 
مواد و روش کار: این پژوهش پس رویدادی و از نوع مقطعی – توصیفی بوده است. 467 نوجوان تهرانی (235 دختر و 232 پسر) از چهار منطقه ی آموزش و پرورش تهران در مقاطع سوم نظری و پیش دانشگاهی که به روش نمونه گیری خوشه ای – تصادفی انتخاب شده بودند، به کمک پرسش نامه ی فرآیند هویت ایگو و پرسش نامه ی سبک هویت مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها به کمک آزمون خی دو و تحلیل واریانس تحلیل گردیدند. 
یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که نوجوانان تهرانی از نظر هویت ایدئولوژیکی و میان فردی بیشتر از همه در وضعیت مهلت مجاز و کمتر از همه در وضعیت اکتساب بودند. بین وضعیت هویت دختران و پسران تفاوت معنی دار دیده شد و هم چنین بین سبک های هویت با وضعیت های هویتی نیز ارتباط معنی داری به دست آمد. سبک هویت نامتمایز / اجتنابی بیشترین ارتباط را با وضعیت نامتمایز و سبک هویت هنجاری بیشترین ارتباط را با وضعیت تفویض اختیار و سبک هویت اطلاعاتی بیشترین ارتباط را با وضعیت اکتساب نشان دادند. 
نتیجه گیری: نوجوانان تهرانی از نظر وضعیت هویتی کمتر در وضعیت اکتساب و یا سبک اطلاعاتی هستند. 
دفعات مشاهده: 5439 بار   |   دفعات چاپ: 384 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
:: مقایسه نتایج آزمون های فرافکن ترسیمی در کودکانی که مورد کودک آزاری جسمی قرار گرفته اند با کودکان عادی ::
 | تاریخ ارسال: 1396/12/4 | 

نویسنده: خدایاری فرد صبا ,عابدین علیرضا,یکه یزدان دوست رخساره,پورشهریاری مه سیما,غرایی بنفشه

کودک آزاری می تواند آثار مخرب جدی بر سلامت روانی و تحول کودکان داشته باشد. در طی سالیان پژوهش هایی صورت گرفته تا بتوان از آزمون های ترسیمی برای ارزشیابی آثار کودک آزاری استفاده کرد. هدف از این پژوهش مقایسه آزمون های ترسیمی آدمک، درخت، خانه، و خانواده در کودکانی که مورد کودک آزاری جسمی قرار گرفته اند با کودکان عادی است. بدین منظور نمونه معرف (N=100) شامل 50 کودک آزاردیده و 50 کودک عادی با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و آزمون های ترسیمی آدمک، درخت، خانه و خانواده بر آن ها اجرا گشت. سپس تحلیل واریانس چند متغیری و تک متغیری میان دو گروه با روش آزمون اثر هتلینگ انجام شد تا گروه ها از حیث مولفه های افسردگی، اضطراب، پرخاشگری، حرمت خود پایین و احساس گناه و شرم مقایسه گردند. یافته های پژوهش نشان دادند که نمرات گروه اول در تمامی مولفه های هر چهار آزمون به طور معنی داری از نمرات گروه دوم بالاتر بود به جز مولفه احساس گناه و شرم که به دلیل ثابت بودن در گروه اول در سه آزمون اول خود به خود حذف شد. این بدین معنی است که کودکانی که مورد تنبیه بدنی قرار می گیرند، از کودکان عادی افسرده تر، مضطرب تر و پرخاشگرتر هستند، حرمت خود پایین تری دارند و از احساس گناه و شرم بیشتری رنج می برند. 
دفعات مشاهده: 5245 بار   |   دفعات چاپ: 332 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
:: مقایسه کارکرد اجرایی و شواهد عصب روانشناختی در اختلال وسواسی ـ اجباری و اضطراب فراگیر ::
 | تاریخ ارسال: 1396/12/4 | 
نویسنده: مولایی محمد ,مرادی علیرضا,غرایی بنفشه

مقدمه: منظور از پژوهش حاضر سنجش کارکرد اجرایی بیماران مبتلا به اختلالات وسواسی - اجباری و اضطراب فراگیر بود. 
روش: نمونه مورد مقایسه متشکل از سه گروه 22 نفری از مبتلایان به اختلالات وسواسی - اجباری، اضطراب فراگیر و افراد بهنجار با همتاسازی در متغیرهای سن، جنس، میزان تحصیلات و وضعیت تاهل بود. روش پژوهش از نوع پس رویدادی بوده است و داده های پژوهش پس از جمع آوری از طریق آزمون های اضطراب بک، افسردگی بک II، مقیاس وسواسی - اجباری ییل - برآون و آزمون دسته بندی کارتهای ویسکانسین با استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. 
نتایج: در سنجش کارکرد اجرایی با استفاده از آزمون ویسکانسین، گروه وسواسی عملکرد ضعیف تری را نسبت به دو گروه دیگر نشان داد، اما تفاوتی میان گروه های اضطراب فراگیر و بهنجار دیده نشد. 
بحث: به نظر می رسد که در اختلال وسواسی - اجباری، وجود نقایص عصب روان شناختی منجر به عملکرد ضعیف تر این بیماران نسبت به مبتلایان به اختلال اضطراب فراگیر و افراد بهنجار می شود. 
دفعات مشاهده: 5316 بار   |   دفعات چاپ: 352 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
:: عملکرد حافظه سرگذشتی در بیماران دچار اختلال شخصیت مرزی ::
 | تاریخ ارسال: 1396/12/4 | 
نویسنده: اکبری دهقی اشرف ,اصغرنژادفرید علی اصغر,غرایی بنفشه

هدف: هدف این پژوهش مقایسه عملکرد حافظه رویدادی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی با گروه غیر بیمار بوده است. 
روش: در یک مطالعه پس رویدادی مقطعی، 15 بیمار زن با تشخیص اختلال شخصیت مرزی پس از اجرای پرسشنامه تشخیصی SCID-II با 15 نفر از افراد غیربیمار با آزمون بازیابی حافظه سرگذشتی مورد بررسی قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی، آزمون t نمونه های مستقل و آزمون همبستگی استفاده شد. 
یافته ها: این بررسی نشان داد که بین تاخیر زمانی در بازیابی از حافظه شخصی در دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد. بین اختصاصی بودن در پاسخ به محرک واژه های ارایه شده و همین طور بین تعداد کلمات به کاررفته در پاسخ به محرک واژه های ارایه شده بین گروه بیمار و کنترل تفاوت معنادار وجود دارد. 
نتیجه گیری: بازیابی از حافظه به صورت بیش کلی گرا در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی احتمالا روشی برای جلوگیری از رفتارهای خودصدمه رسان است که از طریق اجتناب از خاطرات آسیب زا صورت می گیرد و بیش کلی گرایی عملکردی انطباقی برای فرد دارد 
دفعات مشاهده: 5437 بار   |   دفعات چاپ: 348 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
:: سلامت روان و تصادفات جاده ای ::
 | تاریخ ارسال: 1396/12/4 | 
نویسنده: غرایی بنفشه ,حسن زاده سیدمهدی,یدالهی زهرا,قلعه بندی فرهاد,علوی کاوه,مشیرپور شیرین

طرح مساله: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی وضعیت سلامت روان رانندگان حرفه ای و غیرحرفه ای در تصادفات منجر به جرح و فوت در جاده های کشور ایران بوده است. 
روش: بدین منظور 453 نفر از رانندگانی که تصادف منجر به جرح یا فوت داشته اند در محل پاسگاه های بین راه و در 24 ساعت اول تصادف به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند .کلیه رانندگان پرسشنامه SCL-90 – R و پرسشنامه جمعیت شناختی را تکمیل نمودند. 
یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد بین نمرات پرسشنامه SCL-90 – R دو گروه رانندگان حرفه ای و غیرحرفه ای تفاوت معنی داری دیده نمی شود. هر چند که میانگین نمرات شاخص کلی علایم هر دو گروه رانندگان حرفه ای و غیرحرفه ای بالاتر از نقطه برش برای جمعیت بهنجار (81/0) بود ولی این تفاوت نیز از لحاظ آماری معنادار نمی باشد. همچنین میانگین نمرات ابعاد افکار پارانوئیدی، وسواس و اجبار، حساسیت در روابط بین فردی و افسردگی در هر دو گروه بیشتر از سایر ابعاد بود. بین سابقه استفاده از دارو و تصادفات قبلی در هر دو گروه با نمرات بالاتر از نمره برش در آزمون SCL -90 – R ارتباط معنی داری وجود داشت. 
نتایج: نتایج این پژوهش بیانگر آن است که مشکلات سلامت روان و سابقه مصرف دارو ممکن است با تعداد تصادفات رانندگی مرتبط باشد و احتمالا با مداخلات در این زمینه ها می توان از افزایش این حوادث پیشگیری نمود. 
دفعات مشاهده: 5351 بار   |   دفعات چاپ: 337 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
:: راهبردهای مداری نوجوانان تهرانی در وضعیت های مختلف هویتی ::
 | تاریخ ارسال: 1396/12/4 | 
نویسنده: غرایی بنفشه ,عاطف وحید محمدکاظم,دژکام محمود,محمودیان مهرداد

طرح بحث: هدف از این پژوهش بررسی راهبردهای مدارای نوجوانان تهرانی در وضعیت های مختلف هویتی بر اساس نظریه مارسیا (Marcia) می باشد. 
روش تحقیق: 467 نوجوان تهرانی (235 دختر و 232 پسر) از چهار منطقه آموزش و پرورش تهران در مقاطع سوم نظری و پیش دانشگاهی به طور خوشه ای انتخاب گردیده و پرسش نامه فرایند هویت ایگو و مقیاس مدارای نوجوانان توسط کلیه شرکت کنندگان تکمیل گردید. 
یافته ها: یافته های این پژوهش نشان داد که تفاوت معنا داری بین بعضی از ساز و کارهای مداری مورد استفاده نوجوانان در وضعیت های مختلف هویتی وجود دارد. 
نتیجه: براساس نتایح این پژوهش می توان سازوکارهای مدارای مورد استفاده نوجوانان در هر یک از وضعیت های هویتی، را تعیین کرد و می توان با برنامه ریزی آموزش مهارت های مدارا با تاکید بر مهارت های اختصاصی مورد استفاده در هر یک از وضعیت های هویتی به نوجوانان جهت رسیدن به وضعیت اکتساب و در نهایت حل بحران هویت کمک کرد. 
دفعات مشاهده: 5248 بار   |   دفعات چاپ: 331 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
:: بستری و درمان اجباری: نگاهی به قوانین بهداشت روان (مقاله مروری) ::
 | تاریخ ارسال: 1396/12/4 | 
نویسنده: نصراصفهانی مهدی,عطاری مقدم جعفر,رسولیان مریم,قلعه بندی فرهاد,صابری سیدمهدی,صمیمی اردستانی سیدمهدی,غرایی بنفشه,شیرازی الهام

هدف: نادیده گرفتن حقوق و آزادی بیماران روانی در جهان شایع است. در حالی که تا سال های میانی سده بیستم بیشتر قوانین برای حمایت از جامعه در برابر بیماران روانی وضع شده بود، در سال های اخیر دیدگاه قانون گذاران بر حفظ حقوق بیماران روانی متمرکز شده است. این بررسی با هدف بازبینی قوانین بستری اجباری کشورها و توصیه های سازمان جهانی بهداشت در این زمینه انجام شده است. 
روش: در یک بررسی مروری، قوانین بهداشت روان برخی کشورها به ویژه در زمینه بستری اجباری بازبینی شده است. اطلاعات این پژوهش در طول مدت دو سال با بازبینی بیش از چهل پایگاه اطلاع رسانی و جستجوی دستی پانزده منبع در دسترس، گردآوری شده، قوانین بستری اجباری کشورها و هم چنین توصیه های سازمان جهانی بهداشت در حوزه های تفکیک بستری و درمان اجباری، ایجاد محیط هایی با کمترین محدودیت، ملاک های بستری اجباری، مراجع تشخیص و تایید بستری اجباری و نیز طول مدت بستری اجباری مقایسه گردیده است. 
یافته ها: این بررسی نشان داد که سازمان جهانی بهداشت و هم چنین بیشتر کشورهای مورد بررسی بر لزوم رعایت اصول زیر در تدوین قوانین بستری اجباری تاکید کرده اند: ایجاد محیط با کمترین محدودیت، وجود ملاک های "خطرناک بودن" و "نیاز به درمان" برای بستری اجباری فرد، لزوم تشخیص اندیکاسیون بستری اجباری توسط دو نفر، لزوم تایید اندیکاسیون یادشده توسط مرجع بی طرف و طول مدت محدود بستری اضطراری در حد چند روز. هم چنین فرآیند بستری و درمان اجباری در برخی کشورها تفکیک و در برخی دیگر ادغام شده است. 
نتیجه گیری: با توجه به اهمیت رعایت حقوق متقابل بیمار روانی و جامعه، بستری اجباری دربرگیرنده بخش بزرگی از قانون بهداشت روان است. سازمان جهانی بهداشت که بستری اجباری را نه تنها محرومیت از آزادی بلکه یک ضربه روانشناختی می داند، اصولی را برای تدوین قانون بستری اجباری، ضروری دانسته است. از سوی دیگر با توجه به کاستی های قوانین مربوط به این موضوع در ایران، لزوم از میان برداشتن کاستی ها و قانونمندشدن روند بستری اجباری احساس می شود. 
دفعات مشاهده: 5330 بار   |   دفعات چاپ: 328 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
:: بررسی میزان شیوع عقب ماندگی ذهنی و عوامل موثر در کودکان و نوجوانان منطقه ساوجبلاغ ::
 | تاریخ ارسال: 1396/12/4 | 
نویسنده: غرایی بنفشه,مجدتیموری میرمحمدولی

هدف: پژوهش حاضر به بررسی میزان شیوع عقب ماندگی ذهنی در کودکان و نوجوانان منطقه ساوجبلاغ و همچنین بررسی علل احتمالی آن در این منطقه پرداخته است. 
روش: بدین منظور پژوهش یاد شده در دو مرحله اجرا گردید. نخست با روش نمونه گیری خوشه ای 1229 کودک و نوجوان دختر و پسر با دامنه سنی 5 تا 18 سال از مناطق شهری و روستایی منطقه ساوجبلاغ انتخاب گردیده و سپس با استفاده از ماتریسهای پیشرونده ریون و مصاحبه روانپزشکی به منظور بررسی میزان شیوع عقب ماندگی ذهنی در این منطقه این افراد مورد ارزیابی قرار گرفتند. در مرحله دوم با استفاده از پرسشنامه بررسی علل عقب ماندگی ذهنی، آزمایش ادرار و خون علل احتمالی این اختلال در 55 کودک و نوجوان با تشخیص عقب ماندگی ذهنی در مرحله اول مورد بررسی قرار گرفت. 
یافته ها: میزان شیوع این اختلال در منطقه 4/4 درصد بود که بسیار بیشتر از گزارش پژوهش های موجود در ایران و کشورهای دیگر میباشد. از میان کلیه عوامل بررسی شده میزان اختلال فنیل کتونوریا 6/3% در نمونه مورد بررسی بوده است که بسیار بیشتر از گزارش های جهانی بوده و بررسی های گسترده تری را در این زمینه طلب می کند. همچنین بیش از همه می توان به ازدواج های فامیلی، زایمانهای زیاد با فواصل کم به عنوان عوامل زمینه ساز این اختلال اشاره نمود. بر اساس یافته های جانبی این پژوهش میزان یرقان پس از تولد در این گروه از کودکان زیاد گزارش شده است که این مساله نیز نیاز به بررسی های همه جانبه تری دارد. 
دفعات مشاهده: 5300 بار   |   دفعات چاپ: 350 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
:: بررسی حافظه سرگذشتی و شواهد عصب روان شناختی در اختلالات وسواسی- اجباری و اضطراب فراگیر ::
 | تاریخ ارسال: 1396/12/4 | 
نویسنده: مولایی محمد ,مرادی علیرضا,غرایی بنفشه,افضلی محمدحسن

هدف: نقایص عصب روان شناختی در سبب شناسی اختلال وسواسی- اجباری با شواهد فرآینده ای رو به روست. هدف پژوهش حاضر سنجش و مقایسه حافظه سرگذشتی در اختلالات وسواسی- اجباری و اضطراب فراگیر است.
روش: آزمودنی های این بررسی مقطعی- تحلیلی سه گروه 22 نفری از مبتلایان به اختلال وسواسی- اجباری، اختلال اضطراب فراگیر و افراد بهنجار بودند که پس از همتا سازی در متغیرهای سن، جنسیت، میزان تحصیلات و وضعیت تاهل وارد مطالعه شدند. 
ابزار: داده های این مطالعه با استفاده از آزمون های تشخیصی اضطراب بک، افسردگی بک II، مقیاس وسواسی- اجباری ییل- براون و مصاحبه ساختار یافته حافظه سرگذشتی به دست آمدند و به وسیله روش های آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند. 
یافته ها: نتایج حاکی از تفاوت معنادار میانگین های مورد مقایسه گروه ها در سنجش حافظه سرگذشتی بود. به این ترتیب که گروه وسواسی نسبت به دو گروه دیگر عملکرد ضعیف تری نشان داد (p<0.05). 
نتیجه گیری: به نظر می رسد که وجود نقایص عصب روان شناختی در اختلال وسواسی- اجباری، به عملکرد ضعیف تر حافظه سرگذشتی این بیماران در مقایسه با مبتلایان به اختلال اضطراب فراگیر و افراد بهنجار بینجامد. 
دفعات مشاهده: 5314 بار   |   دفعات چاپ: 349 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
برای مشاهده کل مطالب بخش مقالات فارسی اینجا را کلیک کنید.
انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران Iranian Clinical Psychology Association
Persian site map - English site map - Created in 0.2 seconds with 157 queries by YEKTAWEB 4212