[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: صفحه اصلي درباره انجمن اخبار و رویدادها جستجو ثبت نام ارسال پیام ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
آشنایی با پایگاه::
رویدادها و اخبار ::
خبرنامه انجمن::
عضویت در پایگاه::
مقالات::
کمیته‌های تخصصی::
نشریات::
پیوندها::
گالری تصاویر::
تماس با انجمن::
پست الکترونیک::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
فرم ثبت نام اعضای حقیقی
..
:: آیین نامه تشکیل و فعالیت نمایندگی ها و شعبه های انجمن ::
 | تاریخ ارسال: 1396/12/4 | 
آئین نامه تشکیل و فعالیت نمایندگی ها و شعبه های انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران 
مقدمه: 
به استناد ماده4 اساسنامه انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران ودر راستای اهداف مندرج در اساسنامه به منظور گسترش، پیشبرد ، ارتقاء علم روان شناسی بالینی و رشته های مرتبط و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص این حوزه و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های فوق الذکر، انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران طبق این آئین نامه نمایندگی ها و شعبه هایی رادر کشوربر اساس مفاد ابن آئین نامه دایر می نماید. 
ماده 1 : نمایندگی‌ 
1-1- نمایندگی اصولاً برای شروع اقدامات اولیه جهت گسترش فعالیت های انجمن تشکیل می شود و حوزه فعالیت آن با توجه به مصالح وامکانات از طرف هیئت مدیره انجمن تعیین می گردد. حوزه نمایندگی می تواند پردیس دانشگاهی بخصوص، شهر، شهرستان ویا استان مشخصی باشد وحوزه مذکور توسط هیئت مدیره انجمن تعیین می گردد. 
2-1- نمایندگی بنا به تقاضای عضو پیوسته مقیم حوزه نمایندگی و تصویب هیئت مدیره انجمن تأسیس می گردد و عضو متقاضی به سمت نماینده انجمن در حوزه نمایندگی معین، برای مدت یکسال تعیین می شود. انتصاب مجدد عضو به این سمت پس از تصویب هیئت مدیره بلامانع است. 
ماده 2: شعبه 
1-2- شعبه انجمن به منظور اجرای برنامه های جاری انجمن وتوسعه ارتباط با متخصصین روانشناسی بالینی تشکیل می کردد در مورد حوزه فعالیت شعبه تقسیم بندی کشوری ومنطقه ای بر اساس الگوی وزارت کشور و یا وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی مد نظر خواهد بود. 
2-2- در استان هاو یا مناطقی که انجمن حداقل دارای 7 عضو پیوسته باشد بنا به تقاضای 4 نفر از اعضاء 
پیوسته و تصویب هیئت مدیره انجمن، شعبه تشکیل خواهد شد. 
3-2- تعداد اعضاء شورای اجرائی شعبه که توسط مجمع عمومی عادی شعبه برای مدت دو سال انتخاب می شود سه نفر خواهد بود که حداقل یک نفر از آنها باید دارای درجه دکتری باشد. اعضاء شورای اجرائی از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک نفر را به عنوان دبیر، و یک نفر را به عنوان خزانه دار انتخاب خواهند کرد. انتخابات مجمع عمومی و شورای اجرایی باید به هیئت مدیره انجمن گزارش شده و پس از تصویب هیئت مدیره رسمیت خواهد یافت. 
4-2- رئیس شورای اجرائی مسئولیت کلیه امور شعبه را در مقابل هیئت مدیره انجمن خواهد داشت و در غیاب رئیس، دبیر عهده دار وظایف و مسئولیت های او خواهد بود. 
5-2- دبیر،مسئول اجرای تصمیمات شورای اجرائی می باشد. 
6-2- در استان‌هایی که شعبه تشکیل می شود نمایندگی‌های موجود در آن استان یا منطقه، وابسته به آن شعبه محسوب و اداره امور آنها با شعبه مربوطه خواهد بود. 
ماده 3: به منظور نیل به برنامه های مذکور در ماده 1 این آیین نامه، شعبه یا نمایندگی اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد: 
1-3- ایجاد و تحکیم روابط علمی و تحقیقاتی در سطح نمایندگی یا شعبه بین محققان و متخصصان حوزه سلامت. 
2-3- همکاری با نهادهای اجرائی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری طرح ها وبرنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن در حوزه فعالیت شعبه یا نمایندگی، با تصویب هیئت مدیره انجمن. 
3-3- پیشنهاد به هیئت مدیره انجمن در مورد ترغیب و تشویق پژوهش گران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز در حوزه فعالیت شعبه یا نمایندگی. 
4-3- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و کارگاه ها در حوزه فعالیت شعبه یا نمایندگی با مجوز هیئت مدیره انجمن. 
5-3- تشکیل گردهمایی های علمی در سطح شعبه یا نمایندگی با مجوز هیئت مدیره انجمن. 
6-3- انتشار کتب و نشریات علمی با مجوز هیئت مدیره انجمن. 
ماده 4: عضویت 
1-4-پذیرش به عضویت در مورد اعضاء پیوسته و افتخاری توسط شعبه یا نمایندگی انجام می شود ولی پس از تأیید هیئت مدیره رسمیت می یابد. 
2-4- پذیرش اعضاء وابسته و دانشجویی با رعایت آیین نامه های مربوطه با شعبه و نمایندگی است و در این موارد نیازی به تأیید هیئت مدیره انجمن نیست. 
تبصره: با توجه به امکان عضویت از طریق سایت انجمن نمایندگی و شعبه می تواند متقاضیان عضویت را به ثبت نام مستقیم راهنمایی نموده وجهت اخذ کارت عضویت از طریق دبیرخانه انجمن راسا اقدام نماید. 
ماده 5: ارکان اصلی شعبه ها عبارت اند از : مجمع عمومی ، شورای اجرائی ، بازرس 
1-5- مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود. 
2-5- مجمع عمومی عادی سالی یک بار تشکیل می شود و با حضور نصف به علاوه یک کل اعضاء شعبه انجمن رسمیت می یابد و تصمیمات تخاذ شده توسط اکثریت آرا معتبرمی باشد. 
3-5- در صورتی که در دعوت نخست، مجمع عمومی رسمیت نیافت جلسه دوم به فاصله حداکثر30 روز تشکیل می شود و با هر تعداد اعضاء حاضر، جلسه رسمیت می یابد. 
4-5- مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری با دعوت شورای اجرائی یا رئیس شورای اجرائی یا بازرس، و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضاء پیوسته تشکیل می شود. 
5-5- شرایط رسمیت یافتن مجمع عمومی فوق العاده همانند شرایط مجمع عمومی عادی مذکور در بندهای 2-5 و 3-5 می باشد و تصمیمات متخذه با دو سوم آراء معتبر است. 
تبصره: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی کتبی است و باید حداقل 15 روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضاء برسد. 
ماده 6: وظائف مجمع عمومی عادی: 
1-6- انتخاب اعضاء شورای اجرائی و اعضاء علی البدل این شورا، بازرس و بازرس علی البدل. 
2-6- تصویب خط‌مشی شعبه. 
3-6- بررسی و تصویب پیشنهادهای شورای اجرائی و بازرس. 
ماده 7: وظائف مجمع عمومی فوق‌العاده: 
1-7- پیشنهاد عزل شورای اجرائی و بازرس. 
2-7- پیشنهاد انحلال شعبه یا نمایندگی. 
تبصره 1: تصمیمات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده شعبه پس از تصویب هیئت مدیره انجمن رسمیت خواهد شد. 
تبصره 2: مجامع عمومی شعبه توسط هیئت رئیسه مرکب از یک رئیس ، یک دبیر، یک ناظر اداره می شود 
تبصره 3: اعضاء هیئت رئیسه با اعلام یا پذیرش نامزدی خود در مجمع، انتخاب می شوند. 
تبصره 4: اعضاء هیئت رئیسه مجمع عمومی نباید در آن زمان عضو شورای اجرائی باشند. همچنین کسانی که می خواهند در انتخابات شورای اجرائی و بازرس، کاندید شوند نمی توانند عضو هیئت رئیسه مجمع باشند. 
ماده8: شورای اجرایی 
مقررات مربوط به شورای اجرائی به شرح زیر است: 
1-8- شورای اجرائی شعبه مرکب از سه عضو اصلی و یک عضو علی البدل است که هر دو سال یک بار با رأی مخفی از میان اعضاء پیوسته شعبه انتخاب می شوند. 
2-8- هیچ یک از اعضاء شورای اجرائی نمی توانند بیش از دو دوره متوالی (چهار سال متوالی) به عضویت شورای اجرائی انتخاب شود مگر در مواردی که ضرورت خاص آن به تصویب هیئت مدیره انجمن برسد. 
3-8- شورای اجرائی حداکثر تا یک ماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی به تعیین سمت های اعضاء شورا اقدام خواهد کرد. 
4-8- کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار با امضای رئیس شورای اجرائی و خزانه دار همراه با مهر شعبه، و نامه‌های رسمی با امضاء رئیس شورای اجرائی معتبر است. مهر شعبه با نظر هیئت مدیره تهیه می شود. 
5-8- جلسه شورای اجرائی با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء حاضر معتبر است. 
6-8- کلیه مصوبات شورای اجرائی در دفتر صورتجلسات شورای اجرائی ثبت و پس از امضاء اعضاء در شعبه مربوط نگهداری می‌شود. 
7-8- شرکت اعضاء شورای اجرائی در جلسات ضرور است و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه به تشخیص هیئت مدیره انجمن، در سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب، در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود. 
8-8- در صورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضاء شورای اجرائی، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده دوره به جانشینی وی تعیین خواهد شد. 
9-8- شرکت بازرس در جلسات شورای اجرائی بدون داشتن حق رأی مجاز است. 
10-8- شورای اجرائی مکلف است ظرف حداقل سه ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب شورای اجرائی جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به هیئت مدیره انجمن ارسال نماید. 
تبصره: شورای اجرائی پیشین تا تأیید شورای اجرائی جدید از سوی هیئت مدیره، مسئولیت امور شعبه را بر عهده خواهد داشت. 
ماده 9: وظایف شورای اجرائی شعبه به شرح زیر است: 
1-9- اداره امور جاری شعبه طبق آیین‌نامه تشکیل و فعالیت شعبه‌ها 
2-9- تشکیل کمیته‌های علمی شعبه و نظارت بر فعالیت آنها 
3-9- حفظ نگهداری اموال منقول و غیر منقول شعبه 
4-9- تهیه گزارش سالیانه و تراز مالی برای طرح در مجمع عمومی شعبه 
5-9- انتخاب و معرفی نمایندگان شعبه برای شرکت در مجامع علمی داخلی 
6-9- اجرای طرح‌ها و برنامه‌های علمی در چهارچوب وظائف شعبه 
7-9- جلب هدایا و کمک‌های مالی 
8-9- ارسال گزارش‌های مالی و گزارش‌های لازم دیگر به هیئت مدیره انجمن 
ماده 10بازرس: 
مجمع عمومی عادی شعبه یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت دو سال انتخاب می کند. 
تبصره: انتخاب مجدد بازرس و بازرس علی البدل بلامانع است. 
ماده 11 وظائف بازرس به شرح زیر است: 
1-11- بررسی اسناد و دفاتر مالی شعبه و تهیه گزارش برای مجمع عمومی شعبه 
2-11- بررسی گزارش سالانه شورای اجرائی و تهیه گزارش از عملکرد شعبه برای اطلاع مجمع عمومی شعبه 
3-11- گزارش هرگونه تخلف شورای اجرائی از مفاد اساسنامه انجمن و مفادآیین نامه تشکیل و فعالیت شعبه‌ها 
تبصره: کلی اسناد و مدارک شعبه اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی شورای اجرائی شعبه برای بررسی در دسترس بازرس قرار گیرد. 
ماده 12: شعبه می‌تواند و کمیته‌های تخصصی زیر را در راستای اهداف کمیته های انجمن تشکیل دهد که براساس برنامه راهبردی وآئین نامه های مصوب هیئت مدیره انجمن به فعالیت بپردازند: 
1) کمیته آموزش 
2) کمیته پژوهش 
3) کمیته بهداشت روان 
4) کمیته درمان 
5) کمیته سنجش و ارزیابی روانشنا ختی 
6) کمیته اخلاق ومعیار های حرفه ای 
7) کمیته روابط عمومی 
ماده 13: منابع مالی نمایندگی و شعبه عبارتند از: 
1-13- بخشی از حق عضویت اعضاء شعبه مربوط 
2-13- بخشی از درآمد های ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره ای 
3-13- بخشی از هدایا و کمک ‌های دریافتی 
تبصره1: تمام دریافتی‌های شعبه‌ها مستقیماً به حساب انجمن علمی روان شناسی بالینی ایران واریز می شود. 
تبصره2: در مورد نمایندگی و شعبه ترتیب 40 و 50 درصد وجوه دریافتی در پایان هر ماه به عنوان تنخواه گردان به حساب نمایندگی یا شعبه واریز خواهد شد. 
تبصره3: علاوه بر مبالغ مذکور در تبصره 2 این ماده، هیئت مدیره بنا بر جدولی که نمایندگی ها و شعبه ها در آخر هر سال شمسی از فعالیت خود تهیه خواهند کرد مبالغی به حساب شعبه ها و نمایندگی منظور خواهد نمود. 
تبصره4: گزارش مالی نمایندگی ها و شعبه ها باید حداقل دو ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی انجمن به هیئت مدیره تحویل شود. 
4-13- در آمد ها و هزینه های نمایندگی و شعبه در دفاتر مخصوص ثبت می شود. نمایندگی حسب مورد و شعبه پس از تصویب گزارش مالی در مجمع عمومی شعبه مکلف به ارسال شرح درآمد ها و هزینه ها به هیئت مدیره انجمن است. 
5-13- کلیه وجوه نمایندگی یا شعبه در حساب مخصوص به نام نمایندگی یا شعبه نزد بانک های کشور نگهداری می شود. 
6-13- کلیه مدارک و پرونده های مالی و غیر مالی در دفتر نمایندگی یا شعبه نگهداری می شود. 
ماده 14: نمایندگی یا شعبه و نیز اعضاء آنها به نام انجمن یا شعبه یا نمایندگی حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه ها و احزاب سیاسی را ندارند. 
ماده 15: در صورت انحلال نمایندگی یا شعبه کلیه دارائی های منقول و غیر منقول نمایندگی یا شعبه حسب مورد به انجمن منتقل خواهد شد و در اختیار هیئت مدیره قرار خواهد گرفت. 
ماده 16: تصمیم گیری در خصوص مواردی که در این آئین نامه پیش بینی نشده است و یا حالت استثنایی دارد در صلاحیت هیئت مدیره انجمن علمی روان شناسی بالینی ایران است. 
ماده 17: این آئین نامه در ، 17 ماده و 12 تبصره در هفتمین جلسه هیئت مدیره دوره چهارم انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران مورخ 7/11/1389 به تصویب رسید. 
دفعات مشاهده: 4146 بار   |   دفعات چاپ: 356 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
برای مشاهده کل مطالب بخش آئین نامه تشکیل شعب اینجا را کلیک کنید.
انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران Iranian Clinical Psychology Association
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 43 queries by YEKTAWEB 4162