1396/03/03 |04:51:17
 
  یكي از بهترين روش‌هاي گسترش دانستني‌ها، بازبيني جدي تجربه‌هاي گذشته است.((جيم رآن))  
   
     
  خبرهای انجمن و علمی تخصصی    
جدول رتبه دانشگاه های ایران

۴۳ دانشگاه و موسسه تحقیقاتی ایرانی در جمع موثرترین دانشگاه ها+جدول

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)  گفت: آخرین بررسی انجام شده توسط پایگاه استنادی علمی تعداد دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی کشور به ۴۳ مورد افزایش یافت.
ميگنا: به گزارش پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی با اعلام این خبر گفت:  پایگاه شاخص‌های اساسی علم (ESI) به عنوان یکی از پایگاه های ISI هر دو ماه یکبار به ارائه دانشگاه های برتر دنیا بر اساس کیفیت تحقیقاتشان می پردازد.
وی افزود: در این رتبه بندی، دانشگاه هایی که براساس تعداد استنادها در یکی از رشته های ۲۲ گانه در جمع دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی یک درصد برتر دنیا قرار گرفته باشند معرفی می شوند.
دهقانی گفت: این نظام، اطلاعات چهار شاخص اصلی شامل تعداد مدارک نمایه شده در برترین مجلات بین المللی، تعداد کل استنادهای دریافت شده توسط هر دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی، نسبت تعداد استنادها به ازای مدارک و تعداد مقالات داغ و پراستناد را برای هر یک از دانشگاه ها یا موسسات تحقیقاتی که در زمره یک درصد برتر دنیا قرار گرفته باشند، ارائه می دهد.

وی افزود: در خرداد ماه ۱۳۹۴ موثرترین دانشگاه های جهان مورد بررسی و۳۰ دانشگاه از ایران در جمع موثرترین دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی جهان قرار گرفته بودند. در آبان ماه ۱۳۹۴ تعداد دانشگاه های کشور به ۳۳ مورد و در خرداد ماه ۹۵ تعداد دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی کشور در جمع موثرترین ها به ۳۵ مورد افزایش یافته بود
دهقانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر و در آخرین بررسی انجام شده توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)  تعداد دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی کشور ۴۳ مورد افزایش یافته است
سرپرست ISC گفت: به طور متوسط رتبه بین المللی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی کشور براساس کمیت تولید علم یا تعداد مدارک ۵۳۵، براساس تعداد کل استنادهای دریافتی رتبه ۸۳۰، براساس تولید علم برتر (مقالات داغ و پراستناد) رتبه ۹۵۸ و براساس نسبت تعداد استناد به مقاله رتبه ۱۲۶۷ را داریم
وی تصریح کرد: می توان از این اعداد نتیجه گیری کرد که در بحث کمیت، بهتر از کیفیت فعالیت کرده ایم. اگر به سیاست های کلان علم و فناوری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری بنگریم می بینیم که مرجعیت علم و فناوری در سطح بین المللی اولین بند مورد تاکید در این سند کلان علم و فناوری است. بنابراین دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی علاوه بر کمیت تولید علم بایستی به کیفیت و اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی علم تولید شده و همچنین تعاملات علمی نیز توجه ویژه ای داشته باشند
 

دانشگاه علوم پزشکی تهران در رتبه ۱۸۶ دنیا در حوزه ایمنی شناسی

از لحاظ کمیت تولید علم، در حوزه ایمنی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران در رتبه ۱۸۶ دنیا قرار دارد و همچنین از نظر تعداد استنادها با رتبه ۴۸۴ در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر دنیا قرار گرفته است. رتبه کمیت تولید علم دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوزه پزشکی بالینی ۱۷۵ است. در همین حوزه دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی و شیراز به ترتیب رتبه های ۴۴۰ و ۵۷۶ دنیا را کسب کرده اند.
در حوزه داروشناسی و سم شناسی در بین دانشگاه های علوم پزشکی، دانشگاه های علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به ترتیب رتبه های ۳۱ و ۱۸۹ دنیا را در اختیار دارند. همچنین براساس کل استنادهای دریافتی یا کیفیت تحقیقات این دو دانشگاه به ترتیب رتبه های ۱۵۷ و ۶۲۱ دنیا را کسب کرده اند.

رتبه ۲۳ دنیا دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حوزه مقالات ریاضیات

در حوزه ریاضیات دانشگاه صنعتی امیرکبیر براساس نسبت تعداد استناد به مقاله رتبه ۲۳ دنیا را به خود اختصاص داده است که نشان دهند کیفیت بالای مقالات این دانشگاه در حوزه ریاضیات دارد.
در حوزه زمین شناسی، دانشگاه تهران تنها دانشگاه کشور است که در جمع موثرترین های دنیا قرار گرفته است. این دانشگاه از لحاظ کمیت تولید علم رتبه ۲۳۸ دنیا و از لحاظ کیفیت تولیدات علمی رتبه ۵۴۴ دنیا را کسب کرده است.

دانشگاه تهران تنها دانشگاه ایران دارای رتبه در حوزه زمین شناسی

در حوزه زیست شناسی و بیوشیمی دو دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران به ترتیب رتبه ۴۳۵ و ۴۹۱ دنیا از لحاظ کمیت تولید علم را کسب کرده اند و همچنین رتبه ۹۰۱ و ۹۲۴ را از لحاظ نسبت تعداد استنادها به مقالات دارا هستند.
در حوزه شیمی براساس شاخص نسبت تعداد استنادها به ازاء مدارک پنج دانشگاه علوم پزشکی تهران، شریف، علم و صنعت ایران، یاسوج و رازی به ترتیب رتبه های ۷۹۷، ۸۲۵، ۸۳۲، ۸۴۲ و ۸۴۹ دنیا را به خود اختصاص داده اند.

رتبه دو دانشگاه در حوزه های مرتبط با علوم اجتماعی

در حوزه های مرتبط با علوم اجتماعی، دانشگاه های علوم پزشکی تهران و تهران به ترتیب براساس کمیت تولید علم رتبه های ۲۹۹ و ۶۵۴ دنیا را در اختیار دارند. این دو دانشگاه از لحاظ تعداد کل استنادهای دریافتی در این حوزه به ترتیب رتبه های ۴۵۵ و ۷۹۲ را دارند و همچنین براساس تعداد مقالات برتر رتبه های ۹۳۶ و ۱۱۹۸ دنیا را کسب کرده اند.
در حوزه علوم اعصاب و رفتار دانشگاه علوم پزشکی ایران در جایگاه ۳۳۱ دنیا از لحاظ کمیت تولید علم قرار دارد.
در حوزه علوم رایانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شاخص تعداد کل استنادهای دریافتی بهتر از سایر دانشگاه ها عمل نموده است بنحوی که جایگاه ۲۰۰ دنیا را به خود اختصاص داده است.
در حوزه علوم کشاورزی و براساس تعداد کل استنادهای دریافتی دانشگاه تهران با کسب رتبه ۱۳۹ دنیا، برترین دانشگاه کشور در سطح کشور است.
در حوزه علوم گیاهان و حیوانات، دانشگاه تهران در صدر قرار دارد و بر اساس تعداد کل استنادهای دریافتی در جایگاه ۴۷۳ دنیا قرار گرفته است.
در حوزه علوم محیطی و بوم شناسی دانشگاه تهران، به لحاظ کمیت تولید علم در رتبه ۲۳۰ و به لحاظ تعداد کل استنادهای دریافتی در رتبه ۵۵۵ دنیا قرار دارد.

رتبه دانشگاه آزاد در علوم مهندسی در زمینه کمیت تولید علم

در حوزه علوم مواد و براساس شاخص نسبت تعداد استنادها به ازاء مقالات به ترتیب سه دانشگاه کاشان، شریف و شیراز رتبه های ۵۵۲، ۵۶۴ و ۵۹۶ دنیا را به خود اختصاص داده اند.
براساس تعداد مقالات برتر، پژوهشگاه دانش های بنیادی در بین سطح کشور در حوزه فیزیک بهترین عملکرد را داشته است و رتبه ۴۳۹ دنیا را به خود اختصاص داده است.
در حوزه مهندسی براساس کمیت تولید علم به ترتیب دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی شریف، امیرکبیر و تهران توانسته اند رتبه‌های ۲۰، ۵۱، ۵۲ و ۵۴ دنیا را کسب کنند.

جدول رتبه بین المللی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور براساس تعداد مدارک، تعداد استنادها، تعداد استنادها به مدارک و تعداد مقالات برتر ( مقالات داغ و پراستناد)

رشته موضوعی

دانشگاه/موسسه

تعداد مدارک

تعداد استنادها

نسبت تعداد استنادها به مدارک

تعداد مقالات برتر

ایمنی شناسی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۸۶

۴۸۴

۶۶۴

۶۵۹

پزشکی بالینی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۷۵

۴۴۲

۳۷۰۱

۸۳۷

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۴۴۰

۹۶۰

۳۸۲۰

۲۰۸۲

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۵۷۶

۱۲۸۲

۳۸۵۵

۳۱۶۵

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۶۰۰

۱۲۲۵

۳۸۱۹

۱۷۸۱

دانشگاه آزاد اسلامی

۷۱۲

۱۸۰۱

۳۹۰۳

۳۱۶۷

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۷۸۵

۱۵۷۴

۳۸۳۹

۱۵۷۲

دانشگاه علوم پزشکی ایران

۸۱۱

۱۸۵۶

۳۸۹۸

۲۰۸۴

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۸۳۳

۱۸۶۸

۳۸۹۶

۳۷۸۰

دانشگاه تربیت مدرس

۱۱۰۱

۱۸۳۱

۳۷۵۸

۳۷۱۲

دانشگاه تهران

۱۲۵۱

۱۸۸۰

۳۶۳۰

۳۷۱۹

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

۱۴۶۱

۳۱۴۲

۳۸۸۰

۳۷۷۴

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

۱۴۷۷

۲۷۶۱

۳۸۱۸

۳۱۳۶

دانشگاه شهید بهشتی

۱۶۸۹

۲۶۰۶

۳۶۳۲

۳۷۲۰

جهاد دانشگاهی

۱۸۴۲

۳۵۹۶

۳۸۰۰

۳۷۵۳

دانشگاه علوم پزشکی مازنداران

۱۸۴۵

۳۱۶۱

۳۷۱۸

۲۵۲۴

موسسه پاستور ایران

۱۸۷۱

۳۰۳۵

۳۶۵۷

۳۷۲۴

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

۱۹۰۳

۳۸۴۹

۳۸۱۲

۲۵۳۶

داورشناسی و سم شناسی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۳۱

۱۵۷

۷۵۸

۳۵۵

دانشگاه آزاد اسلامی

۱۴۰

۵۸۶

۷۷۹

۶۹۴

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۱۸۹

۶۲۱

۷۷۶

۶۹۵

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۲۱۵

۵۳۴

۷۶۹

۳۱۳

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۲۹۵

۵۵۱

۷۵۲

۶۵۶

دانشگاه تهران

۴۹۷

۷۱۶

۷۳۷

۷۰۹

ریاضیات

دانشگاه آزاد اسلامی

۷۷

۱۲۹

۲۲۰

۳۱

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۲۲۱

۱۴۱

۲۳

۶۷

زمین شناسی

دانشگاه تهران

۲۳۸

۵۴۴

۶۰۱

۶۰۶

زیست شناسی و بیوشیمی

دانشگاه تهران

۴۳۵

۷۴۱

۹۰۱

۹۰۲

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۴۹۱

۹۲۸

۹۲۴

۸۵۱

شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی

۲۲

۱۶۶

۱۱۲۸

۳۹۰

دانشگاه تهران

۱۷۸

۳۴۷

۹۶۰

۶۱۳

دانشگاه تربیت مدرس

۲۵۰

۳۸۲

۸۶۹

۵۵۲

دانشگاه صنعتی شریف

۳۶۶

۴۵۶

۸۲۵

۴۱۹

دانشگاه صنعتی اصفهان

۳۸۰

۵۷۷

۹۸۹

۶۱۶

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۳۸۴

۶۸۱

۱۰۸۷

۱۱۳۸

دانشگاه شیراز

۴۴۱

۵۵۲

۸۷۹

۹۰۶

دانشگاه شهید بهشتی

۴۵۹

۶۱۳

۹۳۵

۹۸۳

دانشگاه پیام نور

۴۹۶

۹۰۶

۱۱۳۳

۸۹۲

دانشگاه فردوسی مشهد

۵۵۶

۹۰۷

۱۱۱۶

۱۰۰۵

دانشگاه بوعلی سینا

۵۸۳

۶۷۷

۹۰۰

۱۰۴۲

دانشگاه تبریز

۶۴۴

۷۶۵

۹۴۲

۱۰۴۸

دانشگاه اصفهان

۶۴۵

۸۵۸

۱۰۲۸

۱۱۰۵

دانشگاه رازی

۶۵۱

۶۹۴

۸۴۹

۹۱۵

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۶۸۹

۶۹۹

۷۹۷

۶۹۲

دانشگاه کاشان

۷۰۲

۹۶۹

۱۰۷۱

۱۱۰۹

دانشگاه علم و صنعت ایران

۷۴۵

۷۷۹

۸۳۲

۷۸۲

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

۸۴۶

۱۱۲۲

۱۰۸۱

۱۱۱۹

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

۹۱۵

۱۰۹۸

۹۸۰

۱۰۹۲

دانشگاه الزهرا (س)

۹۱۹

۱۰۰۹

۸۸۲

۸۷۴

دانشگاه یاسوج

۹۳۴

۹۹۸

۸۴۲

۴۴۵

علوم اجتماعی، کلیات

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲۹۹

۴۵۵

۱۲۰۰

۹۳۶

دانشگاه تهران

۶۵۴

۷۹۲

۱۰۶۰

۱۱۹۸

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۸۰۴

۱۱۰۲

۱۱۹۳

۱۱۶۲

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۱۰۵۰

۹۹۱

۴۶۰

۹۹۶

علوم اعصاب و رفتار

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۳۳۱

۶۳۷

۷۸۶

۷۴۳

علوم رایانه

دانشگاه آزاد اسلامی

۹۷

۲۰۵

۳۷۷

۱۷۱

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۱۴۴

۲۰۰

۳۲۲

۱۷۲

دانشگاه صنعتی شریف

۱۶۴

۳۵۷

۳۸۲

۳۱۸

دانشگاه تهران

۱۹۲

۲۸۳

۳۳۲

۳۶۴

دانشگاه علم و صنعت ایران

۲۳۷

۳۶۶

۳۵۲

۱۷۵

علوم کشاورزی

دانشگاه آزاد اسلامی

۵۹

۲۵۴

۷۵۴

۸۸

دانشگاه تهران

۶۶

۱۳۹

۶۷۲

۲۷۶

دانشگاه تربیت مدرس

۲۳۱

۳۰۹

۶۳۶

۲۸۱

دانشگاه شیراز

۲۳۹

۴۴۸

۷۱۹

۵۷۰

دانشگاه صنعتی اصفهان

۲۶۷

۴۷۴

۷۱۰

۷۰۸

دانشگاه فردوسی مشهد

۲۶۸

۳۸۹

۶۷۰

۴۶۴

دانشگاه تبریز

۳۵۶

۵۴۷

۶۶۹

۵۷۴

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۵۳۰

۶۸۲

۶۱۹

۴۶۶

علوم گیاهان و حیوانات

دانشگاه آزاد اسلامی

۱۲۸

۶۸۸

۱۱۲۰

۱۰۲۹

دانشگاه تهران

۱۴۲

۴۷۳

۱۰۹۴

۷۳۴

دانشگاه شیراز

۳۸۰

۹۶۲

۱۱۱۱

۱۰۳۳

دانشگاه فردوسی مشهد

۴۳۳

۱۰۳۵

۱۱۰۹

۱۰۲۸

دانشگاه تربیت مدرس

۴۴۵

۸۱۳

۱۰۶۱

۱۱۰۵

علوم محیطی و بوم شناسی

دانشگاه تهران

۲۳۰

۵۵۵

۷۹۴

۶۸۴

دانشگاه آزاد اسلامی

۲۴۲

۷۲۲

۸۰۵

۶۵۷

علوم مواد

دانشگاه آزاد اسلامی

۴۸

۱۸۷

۷۳۹

۲۷۴

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۱۱۴

۲۴۰

۶۹۹

۴۷۹

دانشگاه تهران

۱۱۵

۲۲۲

۶۶۱

۴۰۵

دانشگاه صنعتی اصفهان

۱۳۱

۲۴۵

۶۵۲

۳۲۸

دانشگاه صنعتی شریف

۱۴۷

۲۲۶

۵۶۴

۵۷۰

دانشگاه علم و صنعت ایران

۱۸۹

۳۳۸

۷۰۲

۶۷۵

دانشگاه تربیت مدرس

۳۱۵

۴۹۱

۷۰۱

۵۸۵

دانشگاه شیراز

۵۲۰

۶۳۱

۵۹۶

۷۵۳

دانشگاه کاشان

۵۴۲

۶۰۸

۵۵۲

۴۵۱

فیزیک

دانشگاه آزاد اسلامی

۲۴۳

۵۱۰

۷۰۴

۴۴۵

دانشگاه صنعتی شریف

۴۷۹

۵۲۷

۵۵۱

۵۴۷

پژوهشگاه دانش های بنیادی

۶۴۸

۶۸۲

۴۵۶

۴۳۹

دانشگاه صنعتی اصفهان

۶۵۱

۶۵۷

۴۱۲

۴۶۴

مهندسی

دانشگاه آزاد اسلامی

۲۰

۶۹

۱۲۱۰

۱۷

دانشگاه صنعتی شریف

۵۱

۱۰۹

۱۱۴۳

۳۱۸

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۵۲

۱۰۲

۱۰۹۱

۱۳۴

دانشگاه تهران

۵۴

۹۷

۱۰۶۱

۵۸

دانشگاه علم و صنعت ایران

۶۷

۱۱۶

۱۰۷۸

۲۲۴

دانشگاه تربیت مدرس

۲۲۱

۲۴۵

۷۳۹

۲۸۳

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

۲۵۷

۴۲۲

۱۱۸۰

۳۸۸

دانشگاه صنعتی اصفهان

۲۹۸

۳۸۲

۱۰۴۸

۵۱۳

دانشگاه شیراز

۳۰۰

۴۱۱

۱۰۸۹

۵۹۲

دانشگاه فردوسی مشهد

۳۳۷

۴۷۷

۱۱۴۹

۲۶۱

دانشگاه تبریز

۳۴۲

۳۴۵

۶۵۳

۲۵۷

دانشگاه شهید بهشتی

۵۲۹

۶۷۷

۱۱۳۷

۱۰۲۴

دانشگاه سمنان

۶۷۱

۷۳۳

۹۴۱

۳۱۲

دانشگاه صنعتی بابل

۷۰۹

۶۳۵

۴۷۲

۱۳۲

دانشگاه اصفهان

۷۱۶

۹۷۰

۱۱۹۴

۱۱۰۴

دانشگاه شهید باهنر کرمان

۷۲۸

۱۰۴۴

۱۲۲۹

۱۰۲۶

دانشگاه ارومیه

۷۶۶

۹۶۵

۱۱۶۰

۱۱۰۱

دانشگاه گیلان

۷۹۳

۱۰۰۷

۱۱۷۵

۴۵۳

دانشگاه رازی

۸۲۲

۹۰۶

۹۹۰

۴۷۹

دانشگاه صنعتی شیراز

۸۷۳

۸۰۵

۵۴۹

۴۴۱

دانشگاه بوعلی سینا

۹۰۲

۷۶۳

۳۷۰

۴۰۵

دانشگاه یزد

۹۰۶

۱۱۲۲

۱۱۵۱

۱۰۹۵

دانشگاه کاشان

۹۴۱

۹۷۶

۸۹۳

۵۰۱

دانشگاه صنعتی شاهرود

۹۴۵

۱۱۲۶

۱۱۱۷

۱۲۰۰

دانشگاه صنعتی سهند

۱۰۵۷

۱۲۵۷

۱۱۰۵

۷۰۷

دانشگاه یاسوج

۱۲۵۹

۱۱۰۸

۵۸

۴۷۰

 

جدول مقایسه دانشگاهها بر اساس تعداد مدارک، تعداد استنادها ، نسبت تعداد استنادها به مدارک و تعداد مقالات برتر

رشته موضوعی

دانشگاه/موسسه

تعداد مدارک

تعداد استنادها

نسبت تعداد استنادها به مدارک

تعداد مقالات برتر

ایمنی شناسی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۸۱۵

۶۴۸۰

۷.۹۵

۰

پزشکی بالینی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۷۵۲۷

۵۲۱۶۱

۶.۹۳

۲۷

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۳۲۲۹

۱۷۲۰۹

۵.۳۳

۶

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۲۱۶۶

۱۱۵۴۷

۵.۳۳

۹

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۲۲۷۲

۱۰۷۷۲

۴.۷۴

۲

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۱۵۲۱

۷۵۹۸

۵

۱۱

دانشگاه آزاد اسلامی

۱۷۱۳

۶۱۰۳

۳.۵۶

۲

دانشگاه تربیت مدرس

۹۴۵

۵۹۵۳

۶.۳

۱

دانشگاه علوم پزشکی ایران

۱۴۶۰

۵۷۷۸

۳.۹۶

۶

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۱۴۱۰

۵۷۱۲

۴.۰۵

۰

دانشگاه تهران

۷۵۴

۵۶۴۵

۷.۴۹

۱

دانشگاه شهید بهشتی

۴۳۵

۳۲۵۸

۷.۴۹

۱

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

۵۶۲

۲۹۹۸

۵.۳۳

۳

موسسه پاستور ایران

۳۵۹

۲۶۱۹

۷.۳

۱

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

۵۷۴

۲۴۹۸

۴.۳۵

۰

دانشگاه علوم پزشکی مازنداران

۳۶۵

۲۴۸۲

۶.۸

۵

جهاد دانشگاهی

۳۶۶

۲۰۷۷

۵.۶۷

۱

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

۳۴۸

۱۸۸۸

۵.۴۳

۴

داورشناسی و سم شناسی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۸۶۷

۱۳۴۵۸

۷.۲۱

۷

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۷۲۹

۴۷۵۴

۶.۵۲

۸

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۶۰۱

۴۵۹۱

۷.۶۴

۲

دانشگاه آزاد اسلامی

۹۲۶

۴۲۰۴

۴.۵۴

۱

دانشگاه علوم پزشکی شهید  بهشتی

۷۹۲

۳۹۳۸

۴.۹۷

۱

دانشگاه تهران

۳۹۵

۳۳۳۸

۸.۴۵

۱

ریاضیات

دانشگاه آزاد اسلامی

۱۴۱۶

۵۴۵۸

۳.۸۵

۳۶

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۶۱۵

۵۱۲۵

۸.۳۳

۲۴

زمین شناسی

دانشگاه تهران

۱۰۷۸

۵۷۹۳

۵.۳۷

۰

زیست شناسی و بیوشیمی

دانشگاه تهران

۸۵۶

۷۵۰۱

۸.۷۶

۱

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۷۵۳

۵۳۶۷

۷.۱۳

۲

شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی

۸۴۲۰

۵۲۹۷۳

۶.۲۹

۲۱

دانشگاه تهران

۳۰۶۰

۲۹۴۸۵

۹.۶۴

۱۰

دانشگاه تربیت مدرس

۲۴۲۶

۲۶۹۴۶

۱۱.۱۱

۱۳

دانشگاه صنعتی شریف

۱۹۱۷

۲۲۶۳۸

۱۱.۸۱

۱۹

دانشگاه شیراز

۱۶۳۰

۱۷۶۹۶

۱۰.۸۶

۴

دانشگاه صنعتی اصفهان

۱۸۴۰

۱۶۸۵۳

۹.۱۶

۱۰

دانشگاه شهید بهشتی

۱۵۸۲

۱۵۸۹۱

۱۰.۰۴

۳

دانشگاه بوعلی سینا

۱۲۹۷

۱۳۷۴۵

۱۰.۶

۲

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۱۸۳۳

۱۳۶۴۲

۷.۴۴

۰

دانشگاه رازی

۱۱۶۵

۱۳۴۰۱

۱۱.۵

۴

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۰۷۵

۱۳۲۰۰

۱۲.۲۸

۸

دانشگاه تبریز

۱۱۷۸

۱۱۶۹۸

۹.۹۳

۲

دانشگاه علم و صنعت ایران

۹۸۷

۱۱۵۳۰

۱۱.۶۸

۶

دانشگاه اصفهان

۱۱۷۶

۱۰۰۱۸

۸.۵۲

۱

دانشگاه پیام نور

۱۴۹۹

۹۱۹۶

۶.۱۳

۵

دانشگاه فردوسی مشهد

۱۳۶۸

۹۱۹۶

۶.۷۲

۳

دانشگاه کاشان

۱۰۵۸

۸۳۱۴

۷.۸۶

۱

دانشگاه یاسوج

۶۷۵

۷۸۲۱

۱۱.۵۹

۱۷

دانشگاه الزهرا (س)

۶۹۸

۷۵۷۰

۱۰.۸۵

۵

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

۷۰۴

۶۵۷۵

۹.۳۴

۱

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

۸۱۷

۶۲۲۵

۷.۶۲

۱

علوم اجتماعی، کلیات

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۱۳۹

۵۰۰۱

۴.۳۹

۳

دانشگاه تهران

۴۲۵

۲۳۴۰

۵.۵۱

۱

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۱۸۲

۱۶۸۹

۹.۲۸

۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۳۱۵

۱۳۹۶

۴.۴۳

۱

علوم اعصاب و رفتار

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۹۰۳

۶۹۲۰

۷.۶۶

۱

علوم رایانه

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۸۹۳

۴۷۵۶

۵.۳۳

۱۰

دانشگاه آزاد اسلامی

۱۱۳۸

۴۷۲۸

۴.۱۵

۱۰

دانشگاه تهران

۷۰۴

۳۶۵۹

۵.۲

۳

دانشگاه صنعتی شریف

۷۸۸

۳۰۳۵

۳.۸۵

۵

دانشگاه علم و صنعت ایران

۵۹۳

۲۹۲۶

۴.۹۳

۱۰

علوم کشاورزی

دانشگاه تهران

۱۴۶۶

۹۱۸۸

۶.۲۷

۹

دانشگاه آزاد اسلامی

۱۶۱۹

۵۴۷۲

۳.۳۸

۲۱

دانشگاه تربیت مدرس

۶۲۳

۴۴۴۷

۷.۱۴

۸

دانشگاه فردوسی مشهد

۵۴۹

۳۴۹۱

۶.۳۶

۵

دانشگاه شیراز

۶۰۸

۳۰۸۸

۵.۰۸

۳

دانشگاه صنعتی اصفهان

۵۵۰

۲۹۲۴

۵.۳۲

۱

دانشگاه تبریز

۳۹۱

۲۴۹۵

۶.۳۸

۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۲۵۳

۱۹۱۳

۷.۵۶

۵

علوم گیاهان و حیوانات

دانشگاه تهران

۱۸۷۶

۷۶۹۱

۴.۱

۶

دانشگاه آزاد اسلامی

۲۰۳۹

۴۷۱۳

۲.۳۱

۲

دانشگاه تربیت مدرس

۷۳۲

۳۶۷۱

۵.۰۲

۰

دانشگاه شیراز

۸۴۰

۲۷۹۲

۳.۳۲

۱

دانشگاه فردوسی مشهد

۷۴۳

۲۵۱۳

۳.۳۸

۲

علوم محیطی و بوم شناسی

دانشگاه تهران

۸۵۹

۵۸۶۸

۶.۸۳

۴

دانشگاه آزاد اسلامی

۸۳۰

۳۸۸۸

۴.۶۸

۵

علوم مواد

دانشگاه آزاد اسلامی

۳۱۰۷

۱۸۴۶۹

۵.۹۴

۱۴

دانشگاه تهران

۱۹۹۳

۱۶۵۰۱

۸.۲۸

۸

دانشگاه صنعتی شریف

۱۶۲۰

۱۶۰۷۱

۹.۹۲

۴

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۱۹۹۷

۱۴۹۴۱

۷.۴۸

۶

دانشگاه صنعتی اصفهان

۱۷۴۹

۱۴۷۸۰

۸.۴۵

۱۱

دانشگاه علم و صنعت ایران

۱۳۶۵

۱۰۱۰۵

۷.۴

۲

دانشگاه تربیت مدرس

۹۰۸

۶۷۴۷

۷.۴۳

۴

دانشگاه کاشان

۵۰۷

۵۱۴۷

۱۰.۱۵

۷

دانشگاه شیراز

۵۳۴

۵۰۱۳

۹.۳۹

۰

فیزیک

دانشگاه آزاد اسلامی

۳۰۲۶

۲۳۲۰۲

۷.۶۷

۴۹

دانشگاه صنعتی شریف

۱۵۷۹

۲۱۹۳۱

۱۳.۸۹

۳۴

دانشگاه صنعتی اصفهان

۹۰۱

۱۵۳۳۹

۱۷.۰۲

۴۶

پژوهشگاه دانش های بنیادی

۹۱۶

۱۴۶۱۳

۱۵.۹۵

۴۹

مهندسی

دانشگاه آزاد اسلامی

۶۵۶۱

۳۰۱۵۴

۴.۶

۱۰۷

دانشگاه تهران

۴۲۵۶

۲۴۶۹۹

۵.۸

۵۹

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۴۳۲۸

۲۴۲۰۱

۵.۵۹

۳۶

دانشگاه صنعتی شریف

۴۳۳۰

۲۲۹۰۹

۵.۲۹

۱۹

دانشگاه علم و صنعت ایران

۳۸۵۴

۲۱۸۶۷

۵.۶۷

۲۶

دانشگاه تربیت مدرس

۱۸۸۷

۱۳۶۱۹

۷.۲۲

۲۲

دانشگاه تبریز

۱۳۱۱

۹۹۴۷

۷.۵۹

۲۳

دانشگاه صنعتی اصفهان

۱۵۳۴

۹۰۶۴

۵.۹۱

۱۱

دانشگاه شیراز

۱۵۲۰

۸۵۰۷

۵.۶

۹

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

۱۶۷۶

۸۲۷۸

۴.۹۴

۱۵

دانشگاه فردوسی مشهد

۱۳۴۳

۷۰۰۸

۵.۲۲

۲۳

دانشگاه صنعتی بابل

۵۹۸

۴۹۶۲

۸.۳

۳۶

دانشگاه شهید بهشتی

۸۴۹

۴۵۰۵

۵.۳۱

۳

دانشگاه سمنان

۶۳۸

۴۰۸۲

۶.۴

۱۹

دانشگاه بوعلی سینا

۴۳۷

۳۸۷۷

۸.۸۷

۱۴

دانشگاه صنعتی شیراز

۴۵۳

۳۶۰۸

۷.۹۶

۱۳

دانشگاه رازی

۴۹۲

۳۰۳۶

۶.۱۷

۱۲

دانشگاه ارومیه

۵۴۵

۲۸۱۱

۵.۱۶

۲

دانشگاه اصفهان

۵۹۲

۲۷۹۴

۴.۷۲

۲

دانشگاه کاشان

۴۱۶

۲۷۶۰

۶.۶۳

۱۱

دانشگاه گیلان

۵۲۶

۲۶۴۲

۵.۰۲

۱۳

دانشگاه شهید باهنر کرمان

۵۸۳

۲۵۱۳

۴.۳۱

۳

دانشگاه یاسوج

۱۷۰

۲۲۸۹

۱۳.۴۶

۱۲

دانشگاه یزد

۴۳۳

۲۲۵۶

۵.۲۱

۲

دانشگاه صنعتی شاهرود

۴۱۳

۲۲۴۲

۵.۴۳

۱

دانشگاه صنعتی سهند

۳۴۵

۱۹۰۸

۵.۵۳

۷

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بازنگری می شود

دبیر شورای آموزشی علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی از تشکیل کمیته بازنگری دوره کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی خبر داد.

به گزارش وزارت بهداشت، دکتر جمشید حاجتی با اعلام این خبر افزود: در جلسه هیات ممتحنه وارزشیابی رشته روان شناسی بالینی، بحث تشکیل کمیته بازنگری دوره کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی مورد توجه و بررسی قرار گرفت.

دبیر شورای آموزشی علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی افزود: در این جلسه گزارش امتحان دکتری تخصصی سال ۹۵ ارائه و نقاط ضعف و قوت آن مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادات لازم در این خصوص داده شد.

وی با اشاره به بررسی سرفصل دروس روان شناسی دانشجویان پزشکی از بازدید بخش و گروه روان شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی و رشته روان شناسی سلامت و بهداشت روان دانشگاههای علوم پزشکی کرمانشاه، ‌دانشگاه آزاد ارسنجان و فیروز آباد فارس خبر داد. 

حاجتی خاطرنشان کرد: در همین راستا دانشگاه های علوم پزشکی ارتش و بقیه الله و دانشگاه آزاد واحد جنوب تهران نیز مورد بازدید و بررسی قرار گرفته است.

دبیر شورای آموزشی علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی با تاکید بر همکاری بخش های روانپزشکی و سایر بخش ها با گروه روان شناسی بالینی از  تشکیل کمیته بازنگری دوره کارشناسی ارشد این رشته خبر دادو خاطر نشان کرد برنامه های پیشنهادی دکتری تخصصی روانشناسی اعتیاد و روانشناسی سلامت به اعضای محترم هیات ممتحنه به منظور بررسی و اعلام نظر ارائه شد. 

انتقال رشته روانشناسی بالینی

کارت عضویت اعضای انجمن

فهرست اسامي اعضاي انجمن که کارت عضویت برای آن­ها صادر شده است
(روانشناسي باليني، باليني كودك، سلامت، خانواده درماني، نوروپسيكولوژی )
 

ردیف 

نام و نام خانوادگی

1

مانا ارمكان

2

رعنا عظيم آبادي

3

شعيب طاهايي

4

مريم فرد طباطبايي

5

مريم محمدي فرزانه

6

مريم درزي آزاد بني

7

خيرالله صادقي

8

سپيده فيروزي

9

احمد منصوري

10

سهيلا جامع كلخوران

11

شهياد گراوند

12

علي عظيمي

13

فاطمه السادات موسوي

14

ويدا زرين

15

معصومه همتيار نقنه

16

محمدرضا نقوي

17

ناديا رضايي

18

صفر بصيرت

19

علي اكبر حقي

20

نازنين فرخي

21

ابوالفضل نجاتي منظري

22

نجمه اميري

23

افسانه بدري زاده

24

الهام فرجي

25

علي حيدري

26

كلثوم طيبي

27

حميد محي الديني

28

معصومه حسني

29

شقايق حبيب زاده شيخ

30

سارا پيشدادي

31

فاطمه آيت مهر

32

محمد باقر درستكار

33

بي بي زهره رضوي زاده تبادكان

34

محمد قيصري

35

مهدي سليماني

36

اشرف اكبري دهقي

37

نصراله نادري

38

مريم جالينوسي

39

احمدرضا محمدپوريزدي

40

مهدي دلفي موسوي

41

مريم جان فدا

42

ليلي حسيني

43

محمدرضا نيك فرجام

44

فاطمه محمدنژاد كلكناري

45

مهدي چمي كارپور

46

شهرام وزيري

47

علي اسدبيگي

48

هاشم دهقان پور فراشاه

49

علي اكبر فروغ

50

ساناز مهنيان

51

بستان نبي

52

هادي رزم يار

53

عباس رحيمي

54

ولي رشيد زادگان دوست

55

اكرم انصاري مقدم

56

مريم پاليزگير

57

منور غضنفري شبانكاره

58

محسن دهقاني نيشابوري

59

نرگس خاتون رحيمي

60

عليرضا اميني بيات

61

سميه عالي پناه

62

نسرين ذبيحي

63

اعظم همتي

64

محمود دهقاني

65

زهره معين فر

66

علي غلامپور

67

هايده چراغعلي گل

68

سعيده زنوزيان

69

علي كشميري

70

راشين عارف نيا

71

فرحناز نوشاهي

72

حسين محرمي

73

مصطفي اكبري پور

74

مسلم قنبري

75

بهمن الهياري زاده

76

هانيه ملكي

77

رضا كاظمي

78

زهرا زين الديني

79

تبسم سادات احمدي

80

حسين سوغاني

81

فرزانه بهزادي

82

سودابه درويش نيا عمراني

83

ارغوان كبريت چي

84

حسين فلاح گل

85

زهرا حافظيان

86

رضا هاشمي بني

87

محمد علي احمدي خواه

88

حميد اسدي

89

اكرم عازمي زينال

90

آمنه امامي عزت

91

مريم باباخاني

92

ليلا كفاشي بوكاني

93

سيما كریمي

94

محمد جمشيدي

95

آزاده نظري مهين

96

سحر زنجيراني

97

طاهره بهرامي

98

فرزانه گنجي فر

99

پرويز قريشي

100

آذر نوش سليمي گلنگشي

101

محمد خلخال

102

محمودرضا ميرعرب رضي

103

حسين مهدوي نژاد آملي

104

جهانگير محمدي بايتمر

105

زيور فتحي پور

106

مينا ثقفي

107

عسكر نصيري

108

ندا حيدردخت نظري

109

قاسم وليان پور

110

محمد ابراهيم ساريچلو

111

فاطمه نرگس زار

112

ليلا فلاح ذبيحي نياكو

113

عادله عزتي

114

زهرا حقيقي مقدم

115

ريحانه عدالتيان عزيزي

116

سيدخداخواست تقوي فرد

117

ماريه مقدم رحماني

118

هاجر كريمي

119

منير السادات مومني

از اعضای محترم که نامشان در لیست بالا می­ باشد، تقاضا می شود با به همراه داشتن کارت  شناسایی معتبر، جهت دریافت کارت خود به آدرس زیر مراجعه نماییدا

تهران، خیابان ولی­عصر شمال، بالاتر از خیابان مطهری، جنب هتل بزرگ تهران، کوچه ناهید، پلاک 65، واحد 3، مرکز مشاوره اندیشه مهر

تلفن:88701159  ,       09372024924 (کریمی)

روزهای مراجعه:

شنبه: 8 صبح تا 15 بعد ازظهر
یکشنبه 8 صبح تا 13 بعدازظهر
سه­شنبه: 8 صبح تا 15 بعداز ظهر
چهارشنبه: 8صبح تا 13 بعدازظهر

*توجه: کارت­ انجمن تنها به شخصی که کارت به نام او صادر شده تحویل داده می­شود، لذا سایر افراد جهت دریافت کارت مراجعه نفرمایند

با تشکر

برگزاری دومین کنگره روانشناسی ملی ایران بعد از ۱۴ سال

دبیرعلمی دومین کنگره روانشناسی ملی ایران گفت: دومین کنگره روانشناسی ملی ایران ۱۹ و ۲۰ آبان در توسط دانشگاه خوارزمی برگزار می شود.

به گزارش ميگنا دكتر محمد تقی فراهانی در گفتگو با مهر با اشاره به کنگره روانشناسی ایران گفت: اولین کنگره سال ۸۱ توسط دانشگاه خوارزمی که آن دوره نام آن دانشگاه تربیت معلم برگزار شد.

وی ادامه داد: براساس هماهنگی حوزه روانشناسی دانشگاه های سراسر کشور قرار شده این کنگره هر دو سال یک بار برگزار شود ولی به خاطر برخی از مسایل و مشکلات این برنامه عملی نشد.

دبیرعلمی دومین کنگره روانشناسی ملی ایران افزود: اکنون بعد از ۱۴ سال تاخیر دومین کنگره روانشناسی ملی ایران مجددا توسط دانشگاه خوارزمی برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این کنگره دانشگاه های حوزه روانشناسی مانند تهران، الزهراء (س)، علامه طباطبایی، یزد، فرهنگیان و برخی از دانشگاه های دیگر شرکت دارند.

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی افزود: قرار است این کنگره با یک رویکرد فرهنگی برگزار شود و تنها ۲ پنل به مقالات و ارایه مقالات اختصاص دارد مابقی کنگره به بحث و گفتگو اختصاص یافته است.

وی افزود: این کنگره ۱۹ و ۲۰ آبان ماه سال جاری برگزار می شود و از دکتر حسن قاسم زاده فردی که چهره ماندگار حوزه ای غیر از روانشناسی است تقدیر خواهدشد.

شیوع ام.اس در ایران ۱۷ برابر متوسط جهانی است

به گزارش سایک نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، دکتر داود حدادی رئیس اداره بیماری های خاص دانشگاه علوم پزشکی شیراز، گفت: بیماری ام.اس در دنیا شیوع سه در ۱۰۰ هزار فرد را دارد که این رقم در ایران، به ۵۰ در ۱۰۰ هزار فرد، افزایش می یابد؛ بنابراین در ایران شیوع ۱۷ برابری متوسط جهانی را شاهد هستیم.
دکتر حدادی، ادامه داد: در حال حاضر داروهای ایرانی، به صورت رایگان و داروهای خارجی با فرانشیز ۴۰درصد، در اختیار بیماران مبتلا به ام.اس، قرار می گیرد، که گاهی هشتصد تا نهصد هزار تومان ماهیانه هزینه داروی این بیماران است، پس توصیه می شود، با توجه به اثربخشی مناسب، بیشتر از داروهای ایرانی استفاده شود.
رئیس اداره بیماری های خاص دانشگاه، با بیان اینکه استان های تهران، اصفهان، خراسان و فارس، دارای بیشترین آمار بیماران ام.اس هستند، گفت: این بیماری در سن ۲۰ تا ۴۰ سالگی، بیشتر شایع است.

خبرهای خوب بهزیستی برای جامعه اوتیسم کشور

به گزارش سایک نیوز به نقل از ایرنا، حسین نحوی نژاد معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در نشست خبری کودکان اوتیسم در سازمان بهزیستی گفت: مراکز مراقبت موقت کودکان اوتیسم ، امسال در استان های خراسان رضوی و گیلان راه اندازی شد که سال آینده در سایر شهرها گسترش می یابد.
نحوی نژاد اظهار کرد: برخی خانواده ها در زمان یا ماه هایی از سال نیاز به فراغت دارند که در این زمان ها می توانند کودکان مبتلا به اوتیسم را در مراکز موقت، نگهداری کنند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: اگر خانواده ها سئوالی در خصوص اختلال اوتیسم داشتند می توانند آن را از خط صدای مشاور بهزیستی با شماره ۱۴۸۰ ، بپرسند.

وی گفت: ۳۰۰ کارگاه توانبخشی و حرفه آموزی در این زمینه آمادگی دارند که آموزش های لازم را به کودکان مبتلا به اوتیسم ارائه دهند که این حرفه آموزی ها با هدف سوق دادن این بیماران به سمت اشتغال و اوقات فراغت مناسب است .

سند ملی اوتیسم در حال تدوین است
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور اظهارکرد: با کمک دفتر ریاست جمهوری در حال تدوین سند ملی اوتیسم هستیم.
طرح غربالگریم اوتیسم، فقط مشخص می کند که کودک مشکوک به ابتلا به اوتیسم است یا خیر و اگر کودک مشکوک به این اختلال بود، تیمی متشکل از روانشناس بالینی، کار درمانگر، گفتار درمانگر و مربی آموزشی خدمات لازم را به مبتلایان اوتیسم ارائه می دهند.
وی اضافه کرد: پروتکل آموزشی اوتیسم و همچنین بسته های بازی این اختلال برای کودکان مبتلا تهیه شده است و بصورت رایگان در اختیار آنان قرار می گیرد.

نحوی نژاد خاطرنشان کرد: همچنین تسهیل گرانی در حال آموزشند تا خدمات لازم را به خانواده های دارای کودکان مبتلا به اوتیسم ارائه کنند؛ ضمن اینکه این تسهیل گران، ۳۷ هزار ساعت آموزش دیده اند.

آمارهای تکان دهنده آسیب های اجتماعی در ایران!

به گزارش سایک نیوز به نقل از ایسنا، سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاری ایران با بیان اینکه بر اساس میانگین آمارهای نشاط اجتماعی که از سوی سازمان‌های معتبر بین‌المللی ارائه شده، ایران جزو کشورهای شاد نیست، اظهار کرد: ایران در میان ۱۸۵ کشور در رتبه ۱۰۵ قرار گرفته و در جدول غمگین‌ها از پایین جدول، رتبه دوم را دارد؛ بعد از عراق دومین کشور غمگین جهان محسوب می‌شویم.

وی با اشاره به بالا بودن میزان اختلالات روانی در کشور، گفت: در حالی که برخی تحقیقات آماری از وجود ۳۵ درصدی اختلالات روانی در تهران خبر می‌دهد، در مورد بعضی مناطق تهران وضعیت بسیار تکان‌دهنده است زیرا این میزان به حدود ۸۰ می‌رسد که بسیار بحرانی توصیف می‌شود و نیاز به نشاط اجتماعی را خیلی جدی‌تر از گذشته مطرح می‌کند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه مسئولیت اجتماعی نیز در میان مردم کاهش یافته است، تصریح کرد: مردم نسبت به سرنوشت و وقایعی که برای دیگران پیش می‌آید بی‌تفاوت شده‌اند و این یک نشانه از کاهش انسجام اجتماعی محسوب می‌شود.

رئیس انجمن مددکاری ایران با اشاره به اینکه وضعیت آسیب‌های اجتماعی در حال حاضر در کشور نگران کننده است، اظهار کرد: بر اساس برخی ارزیابی‌ها اعتیاد به مواد مخدر، زنانه شده است.

وی افزود: بر اساس اعلام قوه قضائیه، در کشور ۸۰ میلیونی ما، در حال حاضر ۱۵ میلیون پرونده‌ قضایی جاری در دست رسیدگی قرار دارد که از منظر مدیریت اجتماعی، تاسف‌برانگیز است.

موسوی چلک خاطرنشان کرد: بعضی از آمارهایی که به طور رسمی اعلام می‌شود، واقعی نیست و خود این آمار غیر واقعی، نشان‌ از نگاه غیر صحیح به این حوزه است؛ به طور مثال آمار معتادان در آمارهای رسمی ۲٫۳ میلیون نفر اعلام می‌شود در حالی که آمار واقعی، خیلی بیشتر از این است.

رئیس انجمن مددکاری ایران با بیان اینکه حتی با قبول همین آمارهای نادرست هم وضعیت خوبی نداریم، ادامه داد: در زمینه‌ی اعتیاد، تعداد معتادان کشور ما برابر با معتادان هند است این در حالی است که هند تقریبا ۱۵ برابر ما جمعیت دارد.

وی ورود مقام معظم رهبری به موضوع آسیب‌های اجتماعی را نشانه‌ بحران‌زا بودن این موضوع دانست و گفت: ایشان با جدیت، موضوع را پیگیری و خواستار ارائه گزارش‌های مستند و جامع از سوی مقامات اجرایی شده‌اند.

وی به کاهش ازدواج و افزایش طلاق در سطح کشور اشاره کرد و گفت: میانگین طلاق کشور، یک طلاق به ازای ۴٫۵ ازدواج است، اما در برخی نقاط شمال تهران این میزان به یک طلاق در مقابل دو ازدواج رسیده است.

رئیس انجمن مددکاری ایران ادامه داد: وجود ۱۱ میلیون جوان آماده ازدواج، افزایش هم‌باشی سیاه، تغییر منحنی ابتلا به ایدز با گرایش ارتباطات جنسی، زنانه شدن اعتیاد و کودکانه شدن جرائم، از نشانه‌های بحران اجتماعی است که باید جدی‌تر و با برنامه‌ی عملیاتی دقیق‌تر و قوی‌تر به سوی مدیریت آن حرکت کرد.

رئیس انجمن مددکاری ایران عنوان کرد: آمار زنان خودسرپرست در طول پنج سال گذشته ۱۰۰ درصد رشد داشته و هیچ برنامه‌ای برای ساماندهی آن‌ها نداریم.

وی با بیان اینکه به دلیل زنانه شدن اعتیاد، در زمینه‌ ایدز با بحران جدی رو به رو هستیم، اضافه کرد: زیرا میزان ابتلا به ایدز از طریق ارتباط جنسی نسبت به سال ۶۵، سه برابر شده است.

معرفی نماینده وزارت علوم در شورای مرکزی سازمان نظام روان شناسی

دکتر علیرضا مرادي، استاد تمام روان شناسی بالینی و مدیر گروه روان شناسی دانشگاه خوارزمی به عنوان نماینده وزیر علوم در شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور منصوب شد.

به گزارش میگنا طی حکمی از سوی دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛ دکتر علیرضا مرادي، استاد تمام روان شناسی بالینی دانشگاه خوارزمی(تربیت معلم) به عنوان نماینده وزیر علوم در چهارمین دوره شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور منصوب شد.
وی هم اکنون نیز مدیرگروه روان شناسی دانشگاه خوارزمی می باشد.

گفتنی است پیش از این و در دوره سوم شورای مرکزی سازمان نظام، دکتر فریبرز درتاج عهده دار این مسولیت بودند که با کسب حد نصاب آرا در انتخابات اخیر سازمان نظام به عنوان یکی از شش روان شناس شورای مرکزی سازمان انتخاب شدند.

مخالفت وزیر علوم با واگذاری روانشناسی بالینی به وزارت بهداشت

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم اعلام کرد: وزير علوم معتقدند، رشته روانشناسی بالينی از گرايش هاى رشته روانشناسی بوده و از جمله رشته هاى علوم انسانی و غيرپزشكی است.

به گزارش ميگنا دکتر محمد روشن در گفتگو با مهر درباره واگذاری رشته های مرتبط با سلامت از جمله رشته روانشناسی بالینی به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: براساس اصل اولی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری متولی آموزش عالی در کشور است.

وی ادامه داد: ولی بنابر اقتضائات و شرایطی که در سالیان پیش در زمینه فراهم کردن نیاز کشور به پزشک و متخصصین در حوزه علوم پزشکی وجود داشت و همچنین بنابر مصالحی، آموزش های پزشکی از این وزاتخانه جدا شد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: برخی آموزش ها ممکن است هم در حوزه پزشکی و هم در حوزه آموزش های عالی واحد های درسی و آموزشی داشته باشند كه این واحدها در حوزه یکدیگر قرار گیرند.

وی ادامه داد: عقل اقتضای این را دارد که با توجه به میزان واحدها و بستر و خواستگاه هر  دانش، درمورد اینکه این رشته در حوزه وزارت علوم باشد و یا حوزه آموزش پزشکی، ساماندهی های لازم انجام شود.

روشن یادآورشد: طبیعی است در برخی دوره‌ها یک شبهاتی پیش می آید که یک موضوع و یا یک رشته خاص در حیطه دانشی کدامیک از این دو وزارتخانه است. دستوری که اکنون رئیس جمهور درخصوص رشته های مرتبط با سلامت ارایه داده اند، دستور درست و صحیحی است و بنیاد تفکیک رشته ها نیز منبعث از چنین تلقی است که همه رشته های مرتبط با سلامت در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی متمرکز باشند.

وی افزود: از  بدو تفكيک دو وزارتخانه مبناى جداسازى، حیطه هاى مديريتی و مسئوليت بوده است و از منظر عقلايی تصميم جديد يا خاصی نبوده و كاملاً متناسب با پاسخ درخواست وزير  بهداشت درمان و آموزش پزشكی بوده است و نبايد مصادره به مطلوب شود. با روش و موازين علمی مصاديق آن بايد بدرستی و توسط يک كارشناسی دقيق  احصاء و تفكيک شود اما متاسفانه برخی همكاران با تعجيلی كه در اعلام اين مكاتبه داشتند، ناخواسته باعث سوء تفاهم و برداشت هاى ناصواب و ايجاد اضطراب در اعضای هيات علمی،  دانشجويان و جامعه روانشناسان شدند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تاکید کرد: اما نکته اینجاست که در تطبیق اینکه چه رشته ای مرتبط با سلامت است و ضمن ارتباط با سلامت، عمده واحدهای آن از جنس پزشکی يا غيرپزشكی است، باید به صورت مصداقی بررسی های لازم صورت گیرد و اینکه چه رشته ‌ای مصداق سخن رئیس جمهور است این را باید تشکیل جلسه داد و بررسی کرد و به نتیجه رسید.

روشن یادآور شد: تاكيد می شود مقام عالی وزارت علوم دکتر فرهادی اعتقاد دارد رشته روانشناسی بالینی از گرایش های رشته روانشناسی بوده و از جمله رشته های علوم انسانی و غیر پزشکی است و حتی برنامه های آن درحال حاضر در شورای تحول و ارتقاء علوم  انسانی مورد بررسی قرار می گیرد تا با شاخص های طرح تحول هماهنگ شود.

وی ادامه داد: عناوین دروس و محتوای سرفصل دوره های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در این گرایش، غالبا در زمینه علوم انسانی است چرا که موضوع این رشته با همه پیچیدگی های آن انسان است و  غلبه ارتباط با علوم پزشکی نيست.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: از طرفی نگاه تک بعدی به انسان از زاویه زیست پزشکی با تعریف انسان به عنوان موجودی زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی و با رویکردهای جدید روانشناسی هماهنگ نیست. سازمان متولی اعطای مجوز به فعالیت های حرفه ای به فارغ التحصیلان و دانش آموختگان این رشته ها اکنون سازمان نظام روانشناسی و مشاوره بوده و هیچ ارتباطی با سازمان نظام پزشکی که در حوزه تخصصی پزشکان است ندارد.

وی ادامه داد: علاوه بر آنها خدمات دانش آموختگان رشته های روانشناسی بالینی غالبا در دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، آموزش و پرورش، مراکز نظامی و انتظامی، سازمان‌ها، ادارات، کارخانجات، جامعه، مراکز خدمات روانشناختی و مشاوره و درصد کمی فعالیت در مراکز درمانی است.

روشن افزود: به طور عام برخی از دانشمندان حوزه روانشناسی معتقدند که ۲۵ الی ۳۰ درصد مردم ممکن است اختلالات روانی داشته باشند که از این تعداد تنها ١ تا ۳ درصد نیاز به خدمات بیمارستانی دارند و همان گونه كه متخصصين اعلام داشته اند ۲۷ درصد دیگر به وسیله خدمات غیر بیمارستانی که در این نوع کلینیک ها ارایه می شود مشکلات شان حل و فصل می شود.  

وی یادآورشد: پس نتیجه می گیریم که برای ١ تا ۳ درصد نیاز به بیمارستان، هیچ منطقی اقتضاء نمی کند که رشته هایی که ۹۷ درصد قرابت با یک حوزه دانشی دیگری دارند به آن حوزه منتقل شوند. وظیفه اصلی دانش آموختگان رشته روانشناسی بالینی غالبا فعالیت آموزشی و پژوهشی، پیشگیری در سطح اول و یا در برخی موارد در سطح دوم بوده و در این زمینه خدمات ارایه می کنند.

روشن افزود: ما با کمتر بیمارانی مواجه هستیم که نیاز به بستری شدن در مراکز درمانی داشته باشند و برای این درصد کم اگر نیاز باشد، به صورت تیمی متشکل از روانپزشکان، روان پرستاران و مدکاران اجتماعی خدمات ارائه می شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم خاطر نشان کرد: علاوه بر دلايل بنيادين پيشين كه ذكر آن رفت و فارغ از آن اصول بنيادين نكته ساختارى ديگر آن است كه، در کشور ۷ دهم درصد از متخصصین در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تربیت می شوند، به نظر می آید با توجه به تعداد اندک هیات علمی علوم پزشکی که اصلا قابل مقایسه با جمعیت کثیر روانشناسان مستقر در دانشگاه های وزارت علوم نیست این کار منطقی نیست.

روشن افزود: ظرفیت آموزش در علوم پزشکی در رشته های روانشناسی کمتر از نیمی از جمعیت شاغلان به تحصیل در دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: مدت اندكی است كه دکتری روانشناسی سلامت در مراكز آموزشی و تحقيقاتی راه  اندازی شده و این درحالی که سال ها است این رشته در دانشگاه های وزارت علوم دایر است و متخصصان آن شاغل به کار هستند. ما امیدواریم که با توجه به منطقی که بر تفکیک رشته ها حاکم خواهد بود این منطق همچنان که تا کنون حکم کرده است از این به بعد نیز به همین عنوان حکم کند.

وی افزود: این دانشگاه ها برای تربیت و آموزش این تعداد دانشجو، استاد، فضای آموزشی، امکانات، آزمایشگاه و سایر ملزومات را فراهم کرده اند و تا کنون به خوبی از عهده این وظیفه برآمده اند متقابلا تعداد دانشگاه های وزارت بهداشت درمان و آموزش پرشکی که روانشناسی بالینی تدریس می کنند همان طور که اعلام شد بسيار محدود است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم خاطرنشان کرد: ما امیدواریم در این مورد همان گونه که رئیس جمهور اعلام کرد آن چیزی که به واقع با حوزه سلامت مرتبط می شود، بدون سو گیری خاص و یا بدون احساسات و بر اساس متد علمی به وزارت بهداشت واگذار شود. این تصمیم باید بین دو وزارتخانه و براساس تصمیمی که کمیته مشترکی که مامور به این کار شده اتخاذ می کند، احصاء کرده و آن چیزی که به صلاح کشور و حوزه علم و دانش و فناوری است محقق شود.

نامه رییس انجمن علمی روانشناسی بالینی به رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی

رییس محترم جمهوری اسلامی ایران و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی

 با اهداء سلام و آرزوی سلامتی

احتراما عطف به نامه شماره  223/100 مورخ 17/3/95 در خصوص نامه وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص انتقال رشته­های روانشناسی بالینی، روانشناسی سلامت، و روانشناسی خانواده درمانی به وزارت بهداشت موارد زیر با هدف ارتقاء کیفی آموزش و سلامت جامعه و به ویژه سلامت روان به اطلاع جنابعالی می­رسد:

1- شکی نیست که وزیر بهداشت و همکاران محترم­شان دغدغه سلامت روان جامعه را به دوش می­کشند و از این بابت جای شکر و قدردانی دارد، اما پر واضح است که هر بررسی و تصمیم­گیری­های علمی در عرصه آموزش و درمان نیازمند همفکری و تدبیر علمی است و به علاوه باید نیاز جامعه و حساسیت های موجود و نیز زیرساخت­های انجام کار به دقت در فرایند تصمیم مورد مداقه و همفکری قرار گیرند.

2- نگاهی اجمالی به دفترچه­های پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری نشاندهنده این واقعیت است که وزارت بهداشت در حوزه روانشناسی بالینی کمتر از 10 درصد پذیرش دانشجو بالینی در کشور را به خود اختصاص داده است هرچند که دانشجویان در وزارت بهداشت از نظر آموزش و کارورزی امکانات بهتر و بیشتری در اختیار دارند و این فارغ­التحصیلان توانمندی ارایه خدمات با کیفیت آموزشی موثرتری را به جامعه دارا هستند. اما آیا می­توان با ظرفیت 10 درصدی پیشنهاد انتقال این رشته را مطرح نمود و بدون آمادگی و بررسی 90 درصد افزایش ظرفیت را بر عهده گرفت؟ لذا به راحتی می­توان به نابهنگام بودن این طرح واقف شد و لذا موفقیت در این امر حتی اگر در محتوی صحیح باشد در اجرا ناهمگونی دارد و ضریب شکست بالایی خواهد داشت.

3-جای سوال است آیا استادان محترم همکار در وزارت آموزش، تحقیقات و فن­آوری با افزایش ارتقاء کیفی آموزش و در نهایت عرضه فارغ­التحصیلان کارآمد و حرفه­ای به جامعه مخالفند؟ پاسخ این سوال روشن و شفاف است که دانشمند و متخصص حرفه­ای مشتاقانه در پی پیشرفت علم است. پس چرا این تصمیم­گیری با مخالفت جدی همکاران در وزارت آموزش و انجمن­های علمی روانشناسی و نیز سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور همراه شده است؟  آیا وزیر محترم بهداشت از همکاران و مشاوران سلامت روان در وزارت، اجرایی شدن و زمان­بندی این تصمیم را جویا شده است؟

4- در ده­های اخیر روانشناسی به عنوان یک علم کاربردی و پرفایده برای جوامع مطرح است. پرفایده و کاربردی بودن آن باعث شده است که روانشناسی با گرایش های متعددی همراه باشد (بیش از 70 گرایش) و این تعدد گرایش به نحوی است که از روانشناسی تربیتی از یک طرف و نیز روانشناسی بالینی و سلامت و خانواده، قانونی و بالینی نظامی از طرف دیگر تا گرایش­های کاربردی تجاری مثل روانشناسی ورزشی و صنعتی-سازمانی و ... تا روانشناسی قانونی همه و همه در ارتقاء سلامت، سبک زندگی و بهبودی فرد و جامعه تاثیر­گذار بوده و با استقبال روبرو شده­اند. همین موضوع موجب شده تا دانشگاه­های پیشرفته جهان نتوانند مرز سلامت و غیر آن را در حیطه روانشناسی مشخص نمایند و این به دلیل ماهیت رشته است. مفهوم سلامت پهنای وسیع دارد و محدود به بعد زیستی و روانشناختی نیست و ابعاد تربیتی، معنوی، دینی و اجتماعی را نیز در بر دارد و این ابعاد اهمیت دوچندان دارند. روانشناسی در سراسر فراز و فرود­های فردی، خانوادگی و جامعه نقش بازی می­کند. این مهم موجب شده که به راحتی بتوان گفت روانشناسی با همه گرایش­هایش در سلامتی نقش دارد. آیا می­توان گفت روانشناسی با هر گرایشی در سبک زندگی سالم و دینی بی تاثیر است؟ آیا سبک زندگی از سلامت روان جداست؟ پس با این بیان باید تمام گرایش­های روانشناسی به وزرات بهداشت  منتقل شوند.  به نظر می رسد وزارت بهداشت به عنوان متولی بهداشت بهتر و شایسته بود برای اجرایی شدن سلامت روان در جامعه و انتقال رشته­های روانشناسی بالینی در حیطه آموزش با درایت و تدبیر بیشتری به موضوع ورود پیدا می­کرد.

5- جای سوال است که آیا تصمیم حاضر در خصوص اجرایی شدن انتقال رشته­های بالینی به وزارت بهداشت با استادان روانشناس در دانشگاههای علوم پزشکی و یا بورد روانشناسی بالینی و یا انجمن­های علمی روانشناسی بالینی همفکری شده است؟ انجمن روانشناسی بالینی به طور جدی خواستار تجدید نظر در این موضوع است و معتقد است این تصمیم به دور از تدبیر و مداقه می باشد.

6- جای سوال است وزارت بهداشت با کدام جایگاه حرفه­ای برای روانشناسان در صدد انتقال رشته و کار برای فارغ­التحصیلان رشته­های روانشناسی بالینی است؟ هنگامی که حذف تعرفه خدمات در کتاب ارزش­های نسبی برای روانشناسان رنگ می­بازد و تنها در این خدمات روانپزشکان لحاظ می­شوند، خدمتی که خاص روانشناسان بالینی و سلامت است و با برنامه آموزشی آنان نیز منطبق است کمترین همفکری با آنان صورت نمی­گیرد و حتی به اعتراض حق آنها پاسخی ارایه نمی شود، به گونه­ای که این مساله فرایند آموزش در دانشگاه­های علوم پزشکی را با مخاطره همراه کرده است، آیا می توان از انتقال رشته صحبتی به میان آورد؟ هرچند که این تصور ناخوشایند است اما شاید بتوان گفت این تصمیم با نگاه محدود و غیر علمی و شاید هم حذفی پرداخته شده است.

7- نیاز جامعه به خدمات روانشناختی در دهه اخیر و اعتماد اقشار مختلف به جامعه روانشناسان برای حل مشکلات روانشناختی که طیف وسیعی را در بر دارد نشانگر اهمیت خدمات متخصصین روانشناختی در جامعه است. وزارت بهداشت کدام ظرفیت و با کدام بستر نیروی متخصص و ساختار اقدام به تصمیم­گیری کرده است؟ وزارت بهداشت چگونه پاسخگوی نیاز جامعه به خدمات روانشناختی خواهد بود؟

در خاتمه انجمن علمی روانشناسی بالینی از ریاست محترم جمهوری اسلامی به عنوان اول شخص اجرایی کشور که نهال و بارقه تدبیر و امید را در جامعه کاشتند و مهم این که این نهال نوپا با خردمندی و تدبیر دوچندان جنابعالی و همکاران محترم­تان به بار خواهد نشست، انتظار دارد تا; 1) فرایند تصمیم­گیری موضوع و نحوه همفکری با بازوهای علمی وزارتخانه و مراکز علمی، 2) پیامدهای مثبت و منفی این موضوع در دانشگاه­ها و جامعه، 2) امکان اجرایی شدن این موضوع؛ 3) تعیین واقعی جایگاه روانشناسان بالینی در وزارت بهداشت، 4) فرایند و چگونگی انتقال رشته­های حوزه روانشناسی بالینی با توجه به نیاز جامعه به دریافت خدمات روانشناختی، مجددا در دولت تدبیر و امید مورد تجدید نظر قرار گیرد.

امید است با تدبیر مجدانه و سیاست­های اندیشمندانه و فرهیخته جنابعالی این چالش علمی و اجرایی با درایت موجب نشاط علمی در جامعه دانشگاهیان و به ویژه اهالی روانشناس و ارایه هرچه بهتر آموزش در دانشگاه و خدمت­رسانی به جامعه اسلامی و عزیز کشورمان عزیزمان شود، ان­شاءالله.

با تشکر

رییس انجمن علمی روانشناسی بالینی

سید حسین سلیمی 

                                                                                

انتقال رشته روان شناسی بالینی از وزارت بهداشت به وزارت علوم و یا بالعکس منطقی نیست!

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از راه اندازی دانشکده علوم پزشکی بین رشته ای در این دانشگاه خبر داد. دكتر علی اصغر پيوندی در گفتگو با مهر با اشاره به رشته های شناور مابین دو وزارتخانه علوم و بهداشت و انتقال این رشته‌ها و رشته روانشناسی بالینی به وزارت بهداشت گفت: اینکه این رشته ها از وزارت بهداشت به وزارت علوم و یا بالعکس منتقل شود، چندان حرف منطقی نیست، منطقی این ‌است که با برنامه ریزی آن را رشته ها را گسترش داده و نیاز مردم را برطرف کنیم. وی با اشاره به رشته روانشناسی بالینی افزود: اکنون حدود ۶۰ الی ۱۰۰ دانشجو روانشناسی بالینی در مقطع تحصیلات تکمیلی این دانشگاه مشغول آموزش هستند. رئیس دانشگاه علوم پزشكی شهيدبهشتی ادامه داد: ما یک دانشکده علوم پزشکی و بین رشته ای را در دانشگاه خود راه اندازی کرده ایم، تا رشته هایی را که نظام سلامت نیاز داشته و ما تخصص آن را نداریم، با تفاهم بین دانشگاهی تاسیس کرده و نیاز مردم را در نظام سلامت کاهش دهیم.

نمایندگی و شعب انجمن روانشناسی بالینی در استان‌های کشور

با یاری خداوند منان و با کمال خوشوقتی به اطلاع کلیه اعضای محترم انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران می‌رسانیم، به استناد ماده چهارم اساسنامه و در راستاي اهداف مندرج در آیین نامه، به منظور گسترش، پیشبرد و ارتقاء حوزه روان‌شناسی باليني و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص اين حوزه و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی، انجمن علمي روانشناسی باليني ایران طبق آئین نامه تشکیل و فعالیت نمایندگی ها و شعب، در نظر دارد بر اساس مفاد آئين نامه، اقدام به دایر نمودن نمایندگی و شعب در کلیه استان‌های کشور نماید. لذا، ضمن تشکر از فعالیت‌های ارزشمند استان‌هایی که پیش از این مجوز تاسیس را دریافت نموده‌اند، خواهشمندیم گزارش جامعی از اقدامات سنوات قبل خود ارسال نمایند و همچنین از کلیه همکارانی که تمایل به تاسیس نمایندگی و شعب در استان خود را دارند، خواهشمندیم از طریق تارنمای انجمن، شرایط تاسیس نمایندگی یا شعبه را مطالعه و فرم درخواست اخذ نمایندگی را دانلود نموده و مدارک مورد نظر اعضای متقاضی در استان را از طریق پست پیشتاز به دفتر انجمن ارسال نمایند. همچنین جهت هرگونه سوال، درخواست یا پیگیری با مسئول کمیته نمایندگی و شعب، دکتر امیر عسکری از طریق شماره همراه 09391348095 تماس حاصل فرمایند.

آیین‌نامه تبلیغات چهارمین دوره انتخابات شورای مرکزی و هیأت بازرسان

به اطلاع کلیه فارغ التحصیلان رشته های روان شناسی و مشاوره می رساند در یکصد و هفتادمین جلسه شورای مرکزی مورخ 95/3/24 مصوب شد با توجه به انجام انتخابات شورای مرکزی در تاریخ 95/4/25 کسانی که قصد عضو شدن و تمایل به رای دادن به کاندید مورد نظر خود را دارند صرفا تا تاریخ 95/4/17 می توانند عضو شوند و در هفته تبلیغات از تاریخ 95/4/17 تا 95/4/26 هیچ‌گونه ثبت نامی صورت نمی‌گیرد. همچنین شورای مرکزی تصویب نمود برای عضویت صورتجلسه دفاع ملاک نمی باشد و باید حداقل مدرک موقت فرد متقاضی اخذ شود.